ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

 

 

            Πετράλωνα, 6 Οκτωβρίου 2011, αρ. πρωτ. 1819

 

                                   

            Προς:  Α) Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού (8480)

                                                Β) ΓΔΑΠΚ

 

 

Κοιν:  1) Εφ. Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος (2857)

           2) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (2337)

 

Θέμα:  Δημοσίευμα «Αγγελιοφόρου» 7,8 - 8 - 2011

 

Στο προαναφερόμενο φύλλο του «Αγγελιοφόρο» της 7-8-2011, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο 8-8-2011, δημοσιεύτηκαν ορισμένες δηλώσεις τις οποίες φέρεται να έκανε ο αρχαιολόγος σας κ. Α. Ντάρλας.

 

Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

 

1. Έχετε λάβει γνώση για το δημοσίευμα και σε αυτή την περίπτωση ακριβώς πότε (με αποδεικτικό ημερομηνίας, αρ. πρωτ. ή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου κλπ);  

2.      Επιβεβαιώνετε ότι αυτές τις δηλώσεις έκαμε ο εν λόγω αρχαιολόγος σας;

3.      Γνωρίζατε  προηγουμένως οτιδήποτε για αυτή τη συνέντευξη (με αποδεικτικό ημερομηνίας, αρ. πρωτ. ή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου κλπ);

       

Για το Δ. Σ., ο πρόεδρος, Δρ  Άρης Ν. Πουλιανός