ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                     

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας                                                        

     

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011, αρ. πρωτ. 1348

Προς: Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος, Ναυαρίνου 28, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (68)

                       

  Κοιν: 1) Γραφείο κ. Υπουργού ΥΠΠΟΤ (228)

2) Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΤ (159)

3) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟΤ (3369/524)

4) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Ν. Ε. (86)

           Θέμα:  Προϋπολογισμός Σπηλαίου Πετραλώνων για το 2011.

                                  Σχετ:  Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2864/22-12-10 έγγραφό σας.

 

                        Αξιότιμοι κ.κ.,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την αμετάκλητη υπ. αρ. 2549/29-9-2006 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, καθώς και τις υπ. αρ. 397/2009 και 549/2010 τελεσίδικες αποφάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμό εξόδων για το Σπήλαιο Πετραλώνων υποχρεούμαστε να υποβάλλουμε στην ΕΤΑ ΑΕ και όχι στην Υπηρεσία σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ