ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

 

 

         Πετράλωνα, 6 Οκτωβρίου 2011, αρ. πρωτ. 1818

           

                       

Προς: Α) Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού (8635 / 11-10-11)

       Β) Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

                       Γ) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (2336)

 

Κοιν:  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος (2856)

 

Θέμα: Διευκρινήσεις επί της απάντησης στη Βουλή της 2-9-2011.

 

Σχετ: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1668/ 2-9-2011.

 

Επί του ανωτέρω σχετικού, σας παρακαλούμε προς ώρας να μας γνωρίσετε σε ποία συγκεκριμένα έγγραφα Υπηρεσιών σας (ενδεχομένως της ΕΠΣΒΕ ή/κ.ά.) βασίστηκε η ως άνω απάντηση του ΥΠ.ΠΟ.Τ.; Των ίδιων και οιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων αιτούμεθα αντίγραφα (με εμφανείς ημερομηνίες έκδοσης, αρ. πρωτ. κλπ).

       

Για το Δ. Σ., ο πρόεδρος, Δρ  Άρης Ν. Πουλιανός

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ