ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

 

Του Επιστημονικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δαφνομήλη, αριθ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα

 

Π Ρ Ο Σ

 

1.- Τον κ. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα

2.- Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος, Αρδηττού 34β, Αθήνα 11636

3.- Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος, Ναβαρίνου 28, Θεσ/νίκη 55131

 

***********************

 

            Στις 11-4-2011 το ΥΠΠΟΤ, σε εκτέλεση της παρανόμως εκδοθείσας υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.01-8/2639/40/16.1.2004 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, μας απέβαλε από το σπήλαιο Πετραλώνων και από τον περιβάλλοντα αυτού χώρο με τα κτίρια, τους δρόμους κλπ. και εγκατέστησε στους χώρους αυτούς την τρίτη από σας. Από το 1981 η ΑΕΕ διαχειριζόταν με την εποπτεία του ΥΠΠΟΤ υπό το καθεστώς σύμβασης τον όλο χώρο και ταυτόχρονα δημιουργούσε πνευματικό έργο που συνίσταται σε: α) επιστημονικές δημοσιεύσεις, β) διευθέτηση του χώρου με τη δημιουργία θεάτρου, κρήνης, οδών προσπέλασης, γλυπτικών αναπαραστάσεων, πινακίδων κλπ, γ) διευθέτηση του σπηλαίου με τη δημιουργία επισκέψιμων αιθουσών και ανασκαφικών τομών, τουριστικών διαδρόμων, γλυπτικών αναπαραστάσεων, πινακίδων κλπ και δ) την ανέγερση Ανθρωπολογικού Μουσείου με τη δημιουργία αίθουσας εκθεμάτων με γλυπτικές και ζωγραφικές αναπαραστάσεις, εργαστηρίων, βιβλιοθήκης κλπ, όλα με έξοδα της ΑΕΕ και του Δρα Άρη Πουλιανού.

            Άπαντα τα ανωτέρω συντελούνταν μέχρι την τελευταία στιγμή της, πιο πρόσφατης απομάκρυνσής μας,  υπό τη συνεχή εποπτεία του ΥΠΠΟΤ, το οποίο σύμφωνα και με την απόφαση  3576/2002 του ΣτΕ (σελ. 4), είχε κάθε δικαίωμα και δυνατότητα να παρεμβαίνει και να υποδεικνύει οτιδήποτε ενδεχομένως έκρινε πως εξυπηρετούσε καλύτερα το χώρο, χωρίς όμως να δικαιούται να επεμβαίνει σε θέματα αφορώντα στην πνευματική ιδιοκτησία μας. Το ΥΠΠΟΤ μπορεί να ενεργεί ως προσωρινός διαχειριστής (εν όψει δικαστικών προσφυγών μας) επί όλων των θεμάτων πλην εκείνων που αφορούν σε θέματα της πνευματικής μας ιδιοκτησίας στο χώρο όπως: 1) Ανασκαφές και εν γένει μελέτες στο σπήλαιο και στον περιβάλλοντα χώρο, 2) Καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις που έγιναν υπό την άμεση εποπτεία μας σε συνεργασία με διάφορους καλλιτέχνες, οι οποίοι προτίθενται να προσφύγουν δικαστικά για αναζήτηση αποζημιώσεων λόγω αλλοίωσης, απαξίωσης κλπ του δικού τους πνευματικού έργου, 3)  Τη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων με τις σημάνσεις και 4) Τη δημιουργία Ανθρωπολογικού Μουσείου με αναπαραστάσεις στον προθάλαμο, στην αίθουσα εκθεμάτων, όπου επίσης τοποθετήθηκαν με τη δική μας καθοδήγηση προθήκες καλλιτεχνικές με πάνω από 2000 ταξινομημένα ευρήματα με ενδεικτικές πινακίδες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Όλα δε αυτά έγιναν με τον πνευματικό κόπο του προέδρου της ΑΕΕ και πολλών άλλων μελών.

Ειδικότερα έχουν λάβει χώρα οι εξής παράνομες ενέργειες: α) στο Ανθρωπολογικό Μουσείο οι ζωγραφικές αναπαραστάσεις έχουν επικαλυφθεί με μουσαμά ή ύφασμα, ενέργεια βάναυσα προσβλητική του πνευματικού έργου της ΑΕΕ και του Δρα Άρη Πουλιανού, που επισύρει νομικές συνέπειες ποινικού και αστικού χαρακτήρα, β) έχουν απομακρυνθεί χωρίς την άδεια και συγκατάθεσή μας προθήκες με ταξινομημένα ευρήματα από την αίθουσα εκθεμάτων, ενώ η διάγνωση και η ταξινόμησή τους στο σύνολό της αποτελεί πνευματικό έργο της ΑΕΕ και του Δρα Άρη Πουλιανού. Ως πρόσχημα για τις ενέργειες αυτές επικαλέστηκαν όργανα του ΥΠΠΟ ότι κάποια εκθέματα δεν συγκαταλέγονται ανάμεσα στα ευρήματα του σπηλαίου, αλλά προέρχονται από άλλες περιοχές. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είχατε και δεν έχετε δικαίωμα να παρεμβαίνετε κατ’ αυτό τον τρόπο με τη νοοτροπία του δήθεν νεωτεριστή και επαΐοντα σε κανένα κομμάτι της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΑΕΕ και του Δρα Άρη Πουλιανού. Γιατί άραγε σ’ ένα μουσείο που δημιούργησε η ΑΕΕ το ΥΠΠΟΤ εμφανίζεται ως βάνδαλος αντί του θεματοφύλακα της πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού; Αυτή η πράξη από μόνη της στοιχειοθετεί δόλο για παράνομη ιδιοποίηση του έργου της ΑΕΕ και του Δρα Άρη Πουλιανού. Επίσης με το πρόσχημα των παρεμβάσεων για ευπρεπισμό, απομακρύνατε από το σπήλαιο εκθέματα, που αποτελούν δημιουργήματα προϊστορικών ανθρώπων, αφού τα χαρακτηρίσατε λίθινα αντικείμενα και εκφράσατε την εσφαλμένη και αντιεπιστημονική άποψη ότι δεν αποτελούν δημιουργήματα των προϊστορικών ανθρώπων, ενώ η επιστημονική αλήθεια είναι ότι  δεν πρόκειται για απλά λίθινα αντικείμενα, αλλά για τεχνουργήματα προϊστορικών ανθρώπων επιστημονικού ενδιαφέροντος. Και με τον τρόπο αυτό κάνατε παράνομη, ανεπίτρεπτη και παράνομη παρέμβαση στο πνευματικό μας έργο.

           

Με βάση τα ανωτέρω αντιλαμβάνεσθε ότι δεν έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καμμία μελέτη του υλικού που ανέσκαψε η ΑΕΕ, αλλ’ ούτε του σπηλαίου χωρίς τη συγκατάθεση της ΑΕΕ και του ανασκαφέα, Άρη Πουλιανού, ούτε καν με το «πρόσχημα» της επανέκθεσης, που ενέχει δόλο καθώς χωρίς μελέτη δεν μπορεί να γίνει καμμία επανέκθεση.

 

Περαιτέρω σας επισημαίνουμε ότι με πρόσφατα έγγραφά μας σάς έχουμε επανειλημμένα ζητήσει να απέχετε από κάθε πράξη που βλάπτει τα πνευματικά μας δικαιώματα, καθώς και να μας γνωρίζετε εκ των προτέρων για τις ενέργειες, στις οποίες προτίθεσθε να προβείτε, πλην όμως σείς όχι μόνο ουδέποτε απαντήσατε, αλλά προχωρήσατε σε πλείστες καταστρατηγήσεις των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Θεωρούμε  αυτές τις ενέργειες δόλιες και παράνομες,  δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό επιδεικνύετε το δικό μας έργο ως δικό σας και ότι κατατείνετε να ωφεληθείτε από το αντίτιμο της εισόδου των επισκεπτών της «επανέκθεσης».

Εξάλλου με το από 897 / 31-5-2011 έγγραφο της τρίτης από σας   αναγνωρίζεται ότι απαιτείται  η συγκατάθεση του ανασκαφέα Δρα Άρη Πουλιανού για ενδεχόμενες παραπέρα μελέτες του υλικού της ΑΕΕ και έτσι καθίσταται προφανές ότι ο προϊστάμενος της ΕΠΣΒΕ αναγνωρίζει τα πνευματικά  δικαιώματα του ανασκαφέα.

 Ήδη με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε για τις παραπάνω παράνομες ενέργειές, σας καλούμε να παύσετε να προσβάλλετε και να επεμβαίνετε με οποιονδήποτε τρόπο στο πνευματικό έργο του σωματείου μας και του προέδρου του, διδάκτορα ανθρωπολογίας Άρη Πουλιανού καθώς και να αποκαταστήσετε άμεσα κάθε ζημία που έχετε προκαλέσει στο υλικό και πνευματικό αυτό έργο, άλλως και σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε σας δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε δικαστικά εναντίον σας και εναντίον κάθε υπευθύνου αναζητώντας ποινικές και αστικές ευθύνες. 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομότυπα την παρούσα σ’ αυτούς που απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, και να την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

                                                             

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ