Παρά τις αιτήσεις μας η Αρχαιολογική Υπηρεσία συνεχίζει "ακάθεκτη" την άρνηση για τη μελέτη των ευρημάτων που προέρχονται από τις ανασκαφές μας στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Αναγκαστικά η επόμενη αίτηση αφορούσε την παράθεση του σχετικού σκεπτικού:

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Δ-ρος Πουλιανού Α. Νικολάου, ΠΕ Περιβάλλοντος,

ειδικότητας Παλαιοανθρωπολόγου, με βαθμό Β', στην

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Ν. Ελ.

 

 Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2013

 

Προς: Τη Γενική Γραμματεία  Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, Μπουμπουλίνας 20-22

 

1. Γραφείο του κ. Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΙΘΠΑ (133)

2. Γραφείο Γ. Γ. Π.  της κ. Γενικής Γραμματέως (102)

3. ΓΔΑΠΚ (1867/849)

4. ΔΙΠΚΑ (1902 μέσω 7. Δ/νσης Διοικ.)

5. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (ΕΠΣΒΕ)

6. Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΣΜΚΜ)

7. Διεύθυνση Διοικητικού  (1902)

Κοιν:

Α. Γραφείο του κ. Υπουργού ΥΠΑΙΘΠΑ      

Β. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος (ΕΠΣΝΕ 61/9-1-13)

Γ. Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος

 

Θέμα: Αίτηση χορήγησης αντιγράφων μετά των σχετικών τοποθετήσεων, τα οποία αν και αφορούν τον αιτούντα παράτυπα ουδέποτε μου κοινοποιήθηκαν, καθώς και (αίτηση) για αναβολή παρεπόμενων αντίστοιχα μελλοντικών αποφάσεων ενώπιον του ΤΣΜΚΜ.

                       

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

   

Στις 12-7-2012 συνεδρίασε το ΤΣΜΚΜ, σχετικά με την εκ μέρους μου μελέτη ευρημάτων και λοιπών δεδομένων από το σπήλαιο Πετραλώνων. Κατά την ίδια συνεδρίαση  προσπάθησα να αντικρούσω ως απαράδεκτες τις προηγούμενες αρνητικές εισηγήσεις της ΕΠΣΒΕ τόσο προφορικά, όσο και με την υποβολή 16σέλιδου υπομνήματος, το οποίο κοινοποίησα εξάλλου στο Γραφείο του κ. Αναπληρωτή Υπουργού με τον αρ. πρωτ. 356 / 18-7-2012 ή στο Γενικό Πρωτόκολλο 69321 / 18-7-2012 (: με προορισμό τη ΓΔΑΠΚ). Δεν το κοινοποίησα στην ΕΠΣΒΕ καθότι θεώρησα ότι αφού επ’ αυτού έλαβαν γνώση οι ανώτεροί της (Γ.Γ, ΓΔΑΠΚ, ΔΙΠΚΑ, κλπ), εναπόκειτο πλέον στη δική τους διακριτική ευχέρεια να πράξουν τα δέοντα (π.χ. να διατάξουν έρευνα επί των καταγγελλόμενων ή/και να αναζητήσουν τις ευρύτερες ευθύνες). Εάν πάλι έκριναν ότι παράλληλα ήθελαν να γνωρίζουν και τις απόψεις της ΕΠΣΒΕ, προφανώς έπρεπε οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα να μου κοινοποιηθούν (όπως τα διαβιβαστικά στην ΕΠΣΒΕ, οι διάφορες τοποθετήσεις κλπ).

Αντί όμως να λάβουν χώρα τα ανωτέρω αναμενόμενα, αρχές Νοεμβρίου 2012 ειδοποιήθηκα τηλεφωνικά από τη Γραμματεία του ΤΣΜΚΜ ότι η επόμενη συνεδρίαση επί του θέματος έχει προγραμματιστεί για την 15-11-2012. Παραπονέθηκα τότε ότι δεν είχα ούτε οποιαδήποτε πληροφόρηση για ενδεχόμενη νεότερη εισήγηση της ΕΠΣΒΕ, αλλά ούτε και καμμία απάντηση στο από 12-7-2012 υπόμνημά μου. Αφού μεσολάβησε σχετική αλληλογραφία, μέσω του τηλεομοιότυπου της ΕΠΣΝΕ παρέλαβα 12-11-2012 μια δισέλιδη  (επίσης απαράδεκτη) εισήγηση της ΕΠΣΒΕ (με αρ. πρ. 2137 / 8-10-12), συνοδευόμενη από 14 σελίδες πινάκων με κωδικούς ευρημάτων από το σπήλαιο Πετραλώνων. Την επομένη 13 Νοεμβρίου 2012 υπέβαλα προς το ΤΣΜΚΜ (με κοινοποίηση στην ΕΠΣΒΕ) το αίτημα της αναβολής, επισημαίνοντας επί λέξει ότι: «Από μια γρήγορη εξέταση του από 8-10-2012 / 2137 εγγράφου είναι προφανές ότι η εκτενής προφορική τοποθέτηση που έκανα στις 12-7-2012, ουσιαστικά δεν αντιμετωπίστηκε από τον παρευρισκόμενο τότε προϊστάμενο της ΕΠΣΒΕ, ενώπιον του οποίου σας κατέθεσα αυθημερόν πολυσέλιδο υπόμνημα… Σε κάθε πάντως περίπτωση θεωρώ επιβεβλημένο, τόσο η τοποθέτησή μου, όσο και το υπόμνημα, να είχαν αντιμετωπιστεί με αντίστοιχες επισημάνσεις εκ μέρους της ΕΠΣΒΕ, ιδίως όταν εν συνεχεία έχουν ανακύψει περαιτέρω ανάλογα ζητήματα…».

Στις 3-12-2012 (αρ. πρ. 3362) η ΕΠΣΒΕ αποστέλλει άλλη μια περίπου σελίδα, όπου γενικόλογα και σε πλαίσια παραπληροφόρησης (ούτε μια λέξη για το υπόμνημα, με αναφορές απλά στην ούτως ή άλλως πραγματική έλλειψη χρόνου ενημέρωσής μου), καταφέρεται εναντίον μου (και πάλι γενικόλογα) ότι δήθεν «..η εν λόγω αλληλογραφία δεν χαρακτηρίζεται από την απαιτούμενη σοβαρότητα και τον απαραίτητο σεβασμό που πρέπει να διακρίνει την αλληλογραφία ενός πολίτη με μία δημόσια υπηρεσία…». Δεν είναι της άμεσης προτεραιότητας, αλλά εάν οιοσδήποτε μπορέσει να μου εξηγήσει τί εν προκειμένω εννοεί άραγε ακριβώς η ΕΠΣΒΕ θα του ήμουν ευγνώμων. Καθότι το αίτημά μου (της 13-11-2012, όπως βεβαίως και κάθε άλλο έγγραφο που έχω υποβάλλει) θεωρώ ότι ήταν ευπρεπέστατο, πιθανολογώ ότι τα της ΕΠΣΒΕ υπονοούμενα εναντίον μου σα στόχο είχαν την απώλεια της ψυχραιμίας μου και μια πιθανή σχετικά παρεκτροπή, με την οποία θα έχανα, κατά τα κοινώς λεγόμενα, ενδεχομένως το δίκιο μου.

Γεγονός που πάντως παραμένει αδιαμφισβήτητο είναι ότι τόσο τα ανώτατα στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ήδη από τον Ιούλιο του 2012, όσο και η ΕΠΣΒΕ τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, γνωρίζουν την ύπαρξη του 16σέλιδου υπομνήματός μου, αλλά ουδείς το μνημονεύει. Συνεπώς δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν: Α - Η ΔΙΠΚΑ, ΓΔΑΠΚ κλπ αγνόησαν αναιτιολόγητα (και συνεπώς λανθασμένα) το υπόμνημά μου ή Β - Το απέστειλαν στην ΕΠΣΒΕ χωρίς να μου κοινοποιήσουν ως όφειλαν τα αντίστοιχα διαβιβαστικά, τις ενδεχόμενες απαντήσεις της ΕΠΣΒΕ, τις όποιες απόψεις τους κλπ (λανθασμένα και σε αυτή την περίπτωση). 

Έχοντας κάθε έννομο συμφέρον να πληροφορηθώ τί επακριβώς έχει συμβεί, σας παρακαλώ οιοσδήποτε εκ των παραληπτών γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά, να με ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν με τη χορήγηση αντιγράφων των αντίστοιχων δεδομένων (διαβιβαστικών, εγγράφων κλπ). 

Σας παρακαλώ επίσης, έως ότου αποσαφηνισθούν τα ανωτέρω, να ληφθεί απόφαση το ΤΣΜΚΜ να μην εξετάσει παραπέρα την αντίστοιχη υπόθεση, διότι διαφορετικά είναι σα να γίνεται συζήτηση για μένα (και το πιθανότερο και πάλι εις βάρος μου), χωρίς προηγουμένως να έχω λάβει γνώση. Διαφορετικά, εάν τελικά δεν μου δοθεί η δυνατότητα απόκρουσης των όποιων αιτιάσεων, τότε βεβαίως ούτε η νομιμότητα διασφαλίζεται, αλλ’ ούτε προφανώς το Δημόσιο συμφέρον. Μετά τιμής, Δρ Νίκος Α. Πουλιανός

 

Για άλλη μια φορά το παραπάνω πολυ-έγγραφο παραμένει μέχρι και σήμερα (2019) αναπάντητο...

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ