Πασοκιστανοκρατούμενης Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, συνέχεια (Ιούνιος 2013)

 

Είναι τόσες πια οι παρανομίες, οι ψευδολογίες, οι αναλγησίες ακόμα και οι απειλές, των οποίων μετέρχεται η καταρρέουσα πασοκιστανοκρατούμενη Αρχαιολογική Υπηρεσία, ώστε η ΑΕΕ αναγκάζεται να προβεί σε εκτενέστερες αναφορές με την αντίστοιχη θεματική. Υπενθυμίζεται πως (... προς παραπέρα ενημέρωση)

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ