Επιστημονικό Δελτίο Εορτών (Δεκέμβριος 2013)

 

Μολονότι η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος είναι ο κατ εξοχήν επιστημονικός φορέας που προασπίζεται τις κατακτήσεις της ελληνικής ανθρωπολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εντός της Χώρας συχνά αναγκάζεται να υπεραμυνθεί των θέσεών της ενώπιον τόσο της Διοίκησης, όσο στη συνέχεια και της Δικαιοσύνης. Κατόπιν αιτημάτων μελών και φίλων της ΑΕΕ, στην παρούσα ιστοσελίδα παρατίθενται ορισμένες επιστημονικές ειδήσεις σύμφωνα με τους κλάδους της:

 

Ανθρωπολογίας: Φετινή βιβλιογραφική αναφορά στον Άρη Πουλιανό του 1975. Εθνολογίας: Α) Άρθρο της Ζ. Τσατσούλη - Τουραλή σχετικά με την παραδοσιακή φορεσιά των "Κανακάρηδων". Β) Μία επιγραφή τοίχου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ