ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Προς: ΕΦΑ Λακωνίας (epantou@culture.gr)

 

Κοιν: ΕΠΣ (efps@culture.gr, αρ. πρωτ. 2393)

 

        Αθήνα, 18 Απριλίου 2019, 6:45 π.μ.

 

Θέμα: Σπήλαιο Λεωνιδίου.

 

Σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων στην ΕΦΑ Λακωνίας του 86 / 11-3-1976 εγγράφου μας, καθώς και την αντίστοιχη έκθεση του κ. Γ. Σταϊινχάουερ η οποία αναφέρεται στην από 8 Απριλίου 1976 απάντηση της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων (που είχε κοινοποιηθεί και σε σας).

Ο πρόεδρος της, ΑΕΕ Δ-ρ Άρης Ν. Πουλιανός

 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς: ΕΦΑ Λακωνίας (epantou@culture.gr ), Κοιν: ΕΠΣ (efps@culture.gr, αρ. πρωτ. 2393) - Αθήνα, 18 Απριλίου 2019, 6:45 π.μ.

Θέμα: Σπήλαιο Λεωνιδίου.

Σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων στην ΕΦΑ Λακωνίας του 86 / 11-3-1976 εγγράφου μας, καθώς και την αντίστοιχη έκθεση του κ. Γ. Σταϊινχάουερ η οποία αναφέρεται στην από 8 Απριλίου 1976 απάντηση της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων (που είχε κοινοποιηθεί και σε σας).Ο πρόεδρος της ΑΕΕ Δ-ρ Άρης Ν.Πουλιανός

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ