«Ανθρωπολογούντες» (Ιούνιος 2019)

 

 

Όρος που εισήγαγε ο Άρης Πουλιανός υποδηλώνοντας όσους προβαίνουν σε περισπούδαστες μεν, άσχετες δε ανθρωπολογικές εκτιμήσεις. Δυστυχώς οι ανθρωπολογούντες είναι πάρα πολλοί (σχεδόν όλοι).

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ