ΑΝΑΦΟΡΑ του Δ-ρα Πουλιανού Νικολάου, του Κλάδου Περιβάλλοντος - Παλαιανθρωπολόγων Υπηρετούντος στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, Αρδηττού 34 β

 

Αθήνα, 17-05-2019

 

ΙΙρος: Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας (3048)

Θέμα: Υποβολή βεβαίωσης συμμετοχής στη Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Αξιότιμοι κ. & κ.,  

Σας υποβάλλω βεβαίωση συμμετοχής μου στην Ετήσια Επαναληπτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου στις 16-5-2019 στο ξενοδοχείο Κάραβελ. Ως γνωστό η προηγούμενη Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου έλαβε χώρα στις 9-5-2019 στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Σε αμφότερες τις Συνελεύσεις η συμμετοχή μου εφόσον χρειαστεί μπορεί να επιβεβαιωθεί κι από συναδέλφους που είχαν κι εκείνοι συμμετάσχει. Με τιμή, Ν. Α. Πουλιανός

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ