ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

 

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 19 (αρ. πρωτ. 1965)

 

Προς: Τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (82834)

 

Θέμα: Κατάσταση διατήρησης του κρανίου του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων

 

Αξιότιμοι κ. & κ.,

 

Στο από 21-10-2005 έγγραφο του ΥΠΠΟ, αναγράφεται: ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ πρέπει να προχωρήσει η φωτογραφική τεκμηρίωση του κρανίου Σας παρακαλώ να μου γνωστοποιηθεί εάν το ΚΑΣ προέβη σε παρόμοια γνωμοδότηση, καθώς και κατά πόσο έχει προχωρήσει η προαναφερόμενη φωτογραφική τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης του κρανίου των Πετραλώνων. Σε περίπτωση που ανάλογες ενέργειες προχώρησαν, σας παρακαλώ να μου χορηγηθούν αντίγραφα των αντίστοιχων εγγράφων και φωτογραφιών.

Ο Πρόεδρος της ΑΕΕ, Δ-ρ Άρης Ν. Πουλιανός  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ