Πολιτείας Αρωγοί

 

Προτεινόμενο Καταστατικό

 

(Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο αρχές Μαΐου 2019 - δηλ. πριν τις εκλογές της 26ης Μαΐου - προς αποφυγή οιασδήποτε τυχόν παρερμηνείας ή παρεξηγήσεως )

 

            Η προεκλογική περίοδος που βρίσκεται η χώρα μας έχει έντονα πολωτικό χαρακτήρα, κάτι που προβλέπεται εξάλλου να ενταθεί τους επόμενους μήνες. Καθώς οι υποσχέσεις εκ μέρους ενός εκάστου κομματικού φορέα βρίσκεται στο ζενίθ, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η υλοποίηση των αντίστοιχων δεσμεύσεων. Όπως και να είναι όμως τελικά κατ ανάγκη θα προκύψει η επόμενη Κυβέρνηση. Προτείνεται λοιπόν οι μη πολιτευόμενοι Έλληνες και πριν τις επερχόμενες εκλογές να συναποφασίσουμε τη συνδρομή στο έργο της όποιας Κυβέρνησης προκύψει ώστε επικουρικά να δημιουργηθεί από κοινού ένα προφίλ (profil) στο φατσοβιβλίο (facebook) με το ανωτέρω όνομα: Πολιτείας Αρωγοί. Αυτό το προφίλ είναι μάλλον πιο αποτελεσματικό να λειτουργήσει ως προς κάποιο επιλεγμένο ζήτημα μέσα από μια κλειστή ομάδα. Έτσι, θα υπάρχει η δυνατότητα αφενός αίτησης συμμετοχής κι αφετέρου της αντίστοιχης αποδοχής. Σ αυτή την ομάδα μπορούν να συμμετάσχουν οποιοιδήποτε επιθυμούν κατόπιν πρότασης κάποιου που είναι ήδη μέλος και την αποδοχή του εκ μέρους της πλειονότητας των υπολοίπων. Η μόνη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας, ώστε να είναι σίγουρη η αντίληψη των εδώ διαλαμβανόμενων.

Το προτεινόμενο καταστατικό περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα σημεία:

            1) Μέλη μπορούν να γίνουν μόνο πραγματικά άτομα (όχι με ψευδώνυμο) και τα στοιχεία καταχώρησής τους να είναι προσβάσιμα κυρίως όσον αφορά στο ηλ. ταχυδρομείο (e-mail) για τη δυνατότητα εφόσον καταστεί αναγκαίο απευθείας επικοινωνίας. Έτσι, μέλη μπορούν να γίνουν οποιοιδήποτε κάτοικοι της Ελλάδας ή / και του εξωτερικού που επιθυμούν να συμμετάσχουν (όπως π.χ. Ελληνοαυστραλοί κλπ, για τη διευκόλυνση συμμετοχής των μελών στην αλλοδαπή).

            2) Ως πρώτος διαχειριστής αυτού του προφίλ προσφέρεται ο Νίκος Α. Πουλιανός ο έχων και την αρχική ιδέα, με την ευχή ποτέ να μην μπει στο τιμόνι της ομάδας κανένας άλλος Πουλιανός, εάν δεν έχουν εξαντληθεί όλες οι υπόλοιπες εναλλακτικές δυνατότητες. Διεύθυνση διαχειριστή: Δαφνομήλη 5-9, τηλ. 210-3612407, 6936705100, παλαιο-ανθρωπολόγος μόνιμος υπάλληλος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στη συνέχεια ορίζεται (κατά προτίμηση με κλήρωση) ένας συνδιαχειριστής (που τελικά θα εκτελεί χρέη επίσης του βασικού διαχειριστή) για όσο χρονικό διάστημα, που μπορεί να καθορίζεται με εκλογικές διαδικασίες από τα εγκεκριμένα μέλη της ομάδας. Πάνω από όποιον διαχειριστή, βρίσκεται το σύνολο της ομάδας, τα μέλη της οποίας προφανώς μπορούν να προβούν σε προτάσεις πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα. Για ευνόητους λόγους σκόπιμο είναι να αποφεύγονται οι αναφορές σε αθλητικές, θρησκευτικές ή πολιτικές (αριστερές, κεντρώες ή δεξιές) προτιμήσεις, ενώ εξοβελίζονται οι προσβλητικές εκφράσεις εναντίον οιουδήποτε.

            3) Ύστερα από τρεις σχετικές προειδοποιήσεις, διαγραφή μελλών (προσωρινή ή μόνιμη) μπορεί να γίνει μόνο εφόσον κάτι τέτοιο εγκριθεί από την πλειονότητα κι αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση κάποιου μέλους (π.χ. όπως το ότι η/ο τάδε θέτει για συζήτηση θέματα άσχετα με τους στόχους του παρόντος προφίλ). Όποιος επιθυμεί να αυτοδιαγραφεί καλό είναι να ενημερώνει τους υπόλοιπους, για λόγος ανασύνταξης του καταλόγου των μελών. Συνεπώς εξυπακούεται ότι μεμπτή είναι η απασχόλησή μας πάνω σε άσχετα με τα κύρια ζητήματα των "Αρωγών".

            4) Τα θέματα της παραγράφου 3 αποφασίζονται με ψηφοφορία. Π.χ. αποφασίζεται πως το σημαντικότερο κατά προτεραιότητα ζήτημα είναι αυτό του δημογραφικού προβλήματος και της αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας (κάτι που πανθομολογουμένως αφορά κάθε Έλληνα), καθότι χωρίς λαό δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Στη συνέχεια ύστερα από συζήτηση αποφασίζεται π.χ. η οικονομική ενίσχυση των πιο πολύτεκνων γονέων, με βασικότερο κριτήριο τα εισοδήματα της κάθε οικογένειας. Αν όμως προβληθεί ως σημαντικότερη κάποια άλλη δράση (π.χ. αρωγή σε αστέγους) τότε οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε για τον ίδιο σκοπό. Έτσι, κάθε τόσο κι όπως οριστεί από την πλειοψηφία, προτείνεται μια συγκεκριμένη δράση της ομάδας. (Όσον αφορά περισσότρες δράσεις, κάτι ανάλογο εξαρτάται τόσο από τις αποφάσεις της πλειονότητας όσο κι από τον αριθμό των μελών). Όποια όμως κι αν είναι τελικά η επιλεγμένη προτεραιότητα δράσης, πρέπει να βρεθεί κι ο τρόπος υλοποίησης. Φυσικά είναι προφανές ότι για κάτι τέτοιο χρειάζονται οικονομικοί πόροι. Για να αποφευχθεί όμως ο καθορισμός ταμία που συνεπάγεται προβλήματα εσωτερικής φύσεως ακόμα κι ως προς την αξιοπιστία των προθέσεων, μπορεί η διάθεση σε χρήματα (αλλά και σε είδος) να γίνεται απευθείας στους ανθρώπους που δεινοπαθούν. Στην περίπτωση χρημάτων, μπορεί αυτά να διατίθενται απευθείας στους έχοντες ανάγκη ή ακόμα και μέσω τρίτου προσώπου ούτως ώστε να μην αναφύονται τα όποια συνακόλουθα λογιστικά προβλήματα. Στην περίπτωση πάλι του είδους, όπου κάποιος ενδεχομένως επιθυμεί να διαθέσει π.χ. ένα σπίτι και προκειμένου να μην αντιμετωπίζονται ζητήματα αποδοχής κληρονομιάς ή ΕΝΦΙΑ, μπορεί ο διαθέτων το ακίνητο να το ενοικιάζει έναντι μικρού ποσού, ώστε κανένας να μην μπορεί να του κάνει (τουλάχιστον άμεσα) έξωση. Εκείνο που πάντως φαίνεται ωφέλιμο είναι (η προαιρετική) αναγραφή της όποιας προσφοράς, ούτως ώστε να υπάρχει ένα είδος αρχείου της αντίστοιχης δράσης της ομάδας και της έξωθεν καλής μαρτυρίας ως προς την απαραίτητη αναγκαιότητα της διαφάνειας.

            Πάσα προσπάθεια βελτίωσης του παρόντος καταστατικού όχι μόνο γίνεται αποδεκτή, αλλά πρέπει να θεωρείται κι απαραίτητη.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ