ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

 

                                                                                  Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2016, αρ. πρωτ. 1948

 

 

Προς: Α) Το Γρ. κ. Υπουργού Πολιτισμού

            Β) ) Γρ. Γ. Γ. ΥΠΠΟΑ (293136 / 2459)

            Γ) Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων (293131 / 7700)

 

Κοιν:   1) Συμβούλιο της Επικρατείας

            2) Γενική Δ/νση Διοικητικού

            3) Ευρωπαϊκά όργανα και φορείς

 

Θέμα: Η Υπηρεσία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας

 

Αξιότιμοι κ. & κ.,

 

Ήδη πριν από τη χούντα, ως σύμβουλος του ΥΠΠΕ, είχα προτείνει τη δημιουργία μιας Υπηρεσίας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατόν παρά μόνο στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης το 1976/7. Ως δημιουργός της και λόγω του ότι ειδικά το παλαιοανθρωπολογικό (αλλά και το σπηλαιολογικό) έργο της αγγίζει το μηδέν, σας παρακαλώ να πληροφορηθώ κατά πόσο συμφωνείτε ότι η ΥΠΣ είναι μια Ψευδεπίγραφη Υπηρεσία, καταχρώμενη συνεπώς τα ελληνικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια;

 

  Για το Δ. Σ. της ΑΕΕ, ο Πρόεδρος, Δ-ρ Άρης Ν. Πουλιανός