ΕΝΣΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ

 

Πουλιανού Νικολάου ΠΕ Περιβάλλοντος,

ειδικότητας Παλαιοανθρωπολόγων, στην Εφορεία

Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας (ΕΠΣ)

 

Αθήνα, 18 Αύγουστου 2016

 

 

Προς: 1. Γραφ. κ. Υπουργού ΥΠΠΟΑ (Μπουμπουλίνας 20-22) / 7116

2. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέως (270807 / 7069)

3. Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτισμικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ) / 270808

4. Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΓΔΔΥΗΔ)

5. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, Αρδηττού 34β (ΕΠ 51)

6. Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας.

7. Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, Δαφνομήλη 5-9

 

Θέμα: Αναφορικά με την πρόσφατη κλήση μου σε απολογία.

 

Αξιότιμοι κ. & κ.,

 

Με το ΕΠ 48 / 12 -8- 2016 κλήθηκα άλλη μια φορά σε απολογία για τα υποτιθέμενα παραπτώματα της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς ή της άσκησης κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής, σύμφωνα με τους νόμους 3528/2007 και 4325/2015, σχετικά με ένα επιστημονικό άρθρο από το καλοκαίρι του 2013. Προφανώς, καθότι η παρούσα ένστασή μου δεν μπορεί να εκληφθεί ως κριτική της προϊσταμένης αρχής, αρνούμαι ως ανυπόστατες οιεσδήποτε αιτιάσεις που υπάρχουν στην ως άνω κλήση. Προς ώρας και προκειμένου να απολογηθώ λεπτομερέστερα, σας παρακαλώ να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Α. Με το προϊστάμενο της ΕΠΣ διατελώ διάδικος κι αντίδικος από το 2009.

Β. Πιθανολογώ ότι εξ αιτίας του ανωτέρω γεγονότος έχω μπει έκτοτε σε (βολική κατά τ' άλλα) δυσμένεια. Π.χ: ήδη από το 2011 με τη μέχρι σήμερα (έντεχνη) απαγόρευση της συνέχισης των μελετών μου στο σπήλαιο Πετραλώνων ή την τοποθέτησή μου σε αργία τα έτη 2012 - 2015 με χαλκευμένες και ψευδείς κατηγορίες, καθώς και τις κλήσεις μου σε απολογία το 2015, αλλά και άλλες τρεις (μαζί με τη σημερινή) το 2016.

Γ. Την επομένη του περσινού δημοψηφίσματος, 6-7-2015, είχα κληθεί ξανά σε απολογία για παρόμοιες κατηγορίες (πιθανότατα προς χρήση εναντίον μου ενώπιον των διαστικών αρχών). Με το αιτιολογικό εκ μέρους μου ότι δεν είναι νόμιμο να απολογούμαι ενώπιον αντιδίκου μου, η υπόθεση τελικά παραπέμφθηκε ύστερα από παρέμβαση και της ΓΔΑΠΚ 29-9-2015, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου 2-11-2015 και έκτοτε η υπόθεση εξετάζεται χωρίς όμως να έχει ακόμα ορισθεί ημερομηνία εκδίκασης. Κατά συνέπεια, εφόσον ο κ. Ντάρλας ήθελε να με κλητεύσει σε απολογία, νομίζω ότι έπρεπε να ακολουθήσει την προηγούμενη πρακτική κι αν μη τι άλλο να παραπέμψει (εν γνώσει μου) το ζήτημα σε υπηρεσιακά ανώτερους του, οι οποίοι και να αποφάσιζαν για τα περαιτέρω. Τώρα άραγε τί έχει αλλάξει, ώστε να παραγνωριστεί η προηγούμενη διαδικασία και να απολογηθώ εντός μάλιστα 4 ημερών για υποτιθέμενο παράπτωμα τριών και πλέον ετών;

Δ. Στην από 12-8-2016 κλήση, αναφέρεται πως η ΕΠΣ πρόσφατα ενημερώθηκε για το επίμαχο δημοσίευμα, όπως επίσης κάνει μνεία δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, τα οποία επικαλείται ως γνωστά εκ μέρους μου. Η προσήκουσα όμως αναφορά σε δικονομικά έγγραφα συνάδει με τη χορήγηση των όποιων σχετικών εγγράφων, τουτέστιν όλου του φακέλου που έχει σχηματιστεί εναντίον μου και όχι να γίνεται αναφορά αποσπασματικά, γενικά κι αόριστα σε κάποια από τα συμφραζόμενα. Συνεπώς παρακαλώ να μου χορηγηθούν όλα ανεξαιρέτως τα σχετικά έγγραφα και να μου παρασχεθεί εγγράφως κάθε αντίστοιχη διευκρίνιση.

Ε. Σύμφωνα και με το νόμο όλες οι αστικές, πειθαρχικές κλπ διαδικασίες δεν εξετάζονται κατά τον μήνα Αύγουστο. Ο δικηγόρος μου, με τον οποίο επικοινώνησα τηλεφωνικά, βρίσκεται σε διακοπές στη Χαλκιδική. Ο ίδιος μου είπε πως οτιδήποτε σχετικά πρέπει να αναβληθεί για τον Σεπτέμβριο.

 Κατόπιν των ανωτέρω και επιφυλασσόμενος παντός ετέρου νομίμου δικαιώματός μου, σας παρακαλώ αφενός για τις δικές σας παραπέρα σχετικές ενέργειες και αφετέρου να γίνει δεκτή η παραπάνω ένστασή μου, ώστε να ενημερωθώ εγκαίρως για τα περαιτέρω.

Ο αιτών, Δ-ρ Ν. Α. Πουλιανός

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ