Ο απώτερος (μύχιος ;) σκοπός της εκστρατείας του Δαρείου Α΄ εναντίον των Σκυθών

Το πρωί της 22-8-2016 στάλθηκε ηλεκτρονικά σε 3 αποδέκτες ένα άρθρο σχετικά με την εκστρατεία του Δαρείου εναντίον των Σκυθών η οποία έλαβε χώρα το 512 π.Χ. Ο τίτλος του άρθρου ήταν: Δαρείος, Αττίλας, Ναπολέων και Χίτλερ (Darius, Attila, Napoleon and Hitler). Παράλληλα προωθήθηκε για δημοσίευση με ένα πιο ήπιο τίτλο (The intimate unfulfilled plans of the emperor Darius A΄) στο ancient-origins.com, όπου και πρωταναρτήθηκε με τον τίτλο The Secret Strategic Plans of Darius the Great 22-9-2016. Οι συνεργάτες του αντίστοιχου ιστότοπου είχαν την ευγενή καλοσύνη να επεξεργαστούν το κείμενο Αγγλιστί (αρχής γενομένης π.χ. της επικλήσεως του Δαρείου ως Μέγα), να υποτιτλίσουν τις παραγράφους, να εισάγουν διευκρινιστικό χάρτη και 3 έγχρωμες εικόνες, με τελικό αποτέλεσμα το άρθρο να βελτιωθεί. Οπωσδήποτε για ορισμένα επιπλέον στοιχεία, αναγκαία είναι η παραπέρα συζήτηση, η οποία θα προχωρήσει με πρώτη ευκαιρία, καθότι, παρά την απουσία ακόμα οιωνδήποτε συνοδευτικών σχολίων, μέχρι στιγμής υπάρχουν 430 κοινοποίησεις (shares) και 409 ευαρέσκειες (likes). Προς ενημέρωση των ΜΜΕ διαβιβάστηκε το ίδιο βράδυ με τον αρχικό παραπάνω τίτλο σε 16 επίσης εφημερίδες της αλλοδαπής. Το κριτήριο ήταν βασικά η διαδρομή του περσικού αυτοκρατορικού στρατού, αλλά και οι περισσότερες σημερινές χώρες που αναφέρονται στο κείμενο (μαζί με εκείνη της πατρίδας του συγγραφέα Άλαν Λόυντ). Έτσι, απεστάλλει στην Περσία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, ΗΠΑ και ΗΒ. Για περισσότερες σχετικά πληροφορίες πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ ΑΕΕ 2016. Στη χώρα μας η αντίστοιχη δημοσίευση επίκειται Ελληνιστί σε ειδική έκδοση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ