Ημ/νία: 03/08/2016 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/240955/144362/3577 Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/240955/144362/3577


ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος

Δαφνομήλη 7 11471 ΑΘΗΝΑ

 


ΘΕΜΑ : Αιτιάσεις σας για την αξιοποίηση του σπηλαίου Ζωνιανών

ΣΧΕΤ. α) Το υπ' αριθμ. 1941/24-6-2016 έγγραφό σας

β) Το υπ' αριθμ. 224887/134939/19-7-2016 έγγραφο της ΓΔΑΠΚ

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας (α' σχετ.), το οποίο μας διαβιβάσθηκε με το β' σχετικό λόγω αρμοδιότητας, αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το περιεχόμενο του εγγράφου σας αναφέρεται σε πολύ παλαιότερα γεγονότα, τα οποία, όπως επισημαίνετε και εσείς, έχουν ελεγχθεί αρμοδίως και, προφανώς, δεν κρίθηκαν αρκούντως σοβαρά για να οδηγήσουν σε πειθαρχικό έλεγχο ή ποινική δίωξη, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αφυπηρετήσει. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία θα δικαιολογούσαν επανεξέταση των γεγονότων.

Όσον αφορά τις παλαιότερες προαγωγές και τοποθετήσεις των προσώπων στα οποία αναφέρεστε, αυτές έγιναν σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες νόμους και κανόνες. Συνεπώς δεν είναι κατανοητό για ποιο λόγο αμφισβητείτε τις αντίστοιχες αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων, των ανώτερων κλιμακίων της υπηρεσιακής ιεραρχίας καθώς και της πολιτικής ηγεσίας εκείνης της περιόδου.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τα καταγγελλόμενα για έργα όπως η κατασκευή του κωπηλατοδρομίου του Μαραθώνα, των έργων του Δήμου Τρίγλιας Χαλκιδικής στην περιοχή των Πετραλώνων κλπ. ουδεμία σχέση έχουν με Ζωνιανών, το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη. Ανδρέας I. Ντάρλας Αρχαιολόγος

 

Σημ: Στο ανωτέρω δόθηκε απάντηση 31 Αυγούστου 2016

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ