ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, ΑΘΗΝΑ 11471

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016, αρ. πρωτ. 1949

Προς: 1. Γραφείο κ. Υπουργού Πολιτισμού (8271 / 27-9)

2.  Πειθαρχικό Συμβούλιο (393 / 27-9)

3.  Γραφείο κ. Γ. Γ. ΥΠΠΟΑ (313617/3039 / 27-9)

4.  Γεν. Δ/νση Διοικητικού (313617 / 27-9)

Θέμα: Νέες προς συγκάλυψη ατασθαλίες εντός ΥΠΠΟΑ;

Αξιότιμοι κ. & κ.,

Κατά το προπερασμένο 6μηνο στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας (ΕΠΣ) είχε εργαστεί ως συμβασιούχος ο κ. Ελευθέριος Μαυρέλης, ο οποίος είχε καταγγείλει στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) ότι η μόνωση της ταράτσας της ΕΠΣ ~ 40 τ.μ. είχε κοστολογηθεί υπερβολικά, αφού σύμφωνα με άλλες εξάλλου πληροφορίες δόθηκαν στον εργολάβο 1350 ευρώ, αλλά τελικά κόπηκε τιμολόγιο 13500 ευρώ. Προστέθηκε δηλ. ένα μηδενικό.

Την 21η Απριλίου 2016, ο προϊστάμενος της ΕΠΣ ζήτησε από 17 υπαλλήλους διευκρινήσεις για το ζήτημα, αφού ταυτόχρονα έσπευσε να τοποθετηθεί ότι η καταγγελία είναι συκοφαντική. Όμως η αντίστοιχη κρίση ανήκει κατ εξοχήν σε αρμόδιο δικαστήριο. Επειδή για μια ανάλογη εκδίκαση δεν αρκούσαν λίγοι μήνες, προφανώς βρισκόμαστε μπροστά σε άλλη μια προσφιλή του μέθοδο, εκείνη της αντιποίησης αρχής, αυτή τη φορά της δικαστικής. Στο τέλος ζήτησε από τους υπαλλήλους να αναφέρουν τί γνωρίζουν για την υπόθεση, ασκώντας δηλ. και καθήκοντα ανακριτή.

Ύστερα από παρέλευση 6μήνου, οι ανησυχίες μου στρέφονται πλέον στο ενδεχόμενο της συγκάλυψης (κοινώς κουκουλώματος) της προαναφερόμενης καταγγελίας, καθότι διαφορετικά θα είχε ήδη επιληφθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο με την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων.

Με βάση τα ανωτέρω σας παρακαλώ να μου χορηγηθούν αντίγραφα με όλα τα σχετικά, καθώς και να με πληροφορήσετε για τις δικές σας μέχρι σήμερα, αλλά και τις από τούδε και εξής ενέργειες αναφορικά με την ανωτέρω υπόθεση. Για το Δ. Σ. της ΑΕΕ ο Πρόεδρος, Δ-ρ Άρης Ν. Πουλιανός

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ