ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Αθήνα, 12 Αύγουστού 2016 Αρ. Πρωτ.: ΕΠ 48 Text Box: ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣText Box: ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. Δ/νση	Ναυαρίνου 28
55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Text Box: Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
Text Box: Ταχ. Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E-mail

Αρδηττού 34Β

11636 ΑΘΗΝΑ

Γρ. Προϊσταμένου

210 9232358, 210 9224339

210 9220322

Eps@culture.gr

2310 410185 2310 410376

 

ΠΡΟΣ: κ. Νικόλαο Πουλιανό

Υπάλληλο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας

ΚΟΙΝ.:      Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού

1.       Γρ. Υπουργού

2.       Γρ. Γεν. Γραμματέως

3.       ΓΔΑΠΚ

4.       ΓΔΔΥΗΔ/Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Μπουμπουλίνας 20 10682 ΑΘΗΝΑ

(με το συνημμένο)

 

ΘΕΜΑ :         Κλήση  σε  απολογία

Καλείστε να απολογηθείτε εγγράφως εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134 και 138 του Ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 134 και 138 του Ν. 4057/2012, επειδή υποπέσατε στα ακόλουθα πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 107, του Ν.3528/2007, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 6, παρ. 1, άρ. 107 του Ν. 4325/2015:

1.       Το παράπτωμα της «αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας» (περ. ε' του αρ. 107 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4057/2012 και περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 107, του Ν. 4325/2015).

2.       Το παράπτωμα της «άσκησης κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις» (περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 107, του Ν. 3528/2007, και ιζ' της παρ. 1 του αρ. 107 του Ν. 4325/2015).

Ειδικότερα:

Όπως προκύπτει από τα Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Σπηλαιολογίας που διεξήχθη στο Μπρνο της Τσεχίας κατά το διάστημα 21-28 Ιουλίου 2013 παρουσιάσατε ανακοίνωση με τίτλο «Significant “errors” of some Thessalonica geologists and archaeologists regarding Petralona Cave» (φωτοαντίγραφο της οποίας απεστάλη πρόσφατα στην υπηρεσία μας). Την εν λόγω ανακοίνωση, που δημοσιεύεται στις σελίδες 88-92 των πρακτικών του Συνεδρίου, υπογράφετε ως υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και πρώην πρόεδρος της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι αυτή έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, διεθνώς, αφού παρουσιάστηκε σε ένα διεθνές συνέδριο, δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/142/1427782113.pdf).

Η ανακοίνωση αυτή συνιστά στο σύνολό της μια βαρύτατη -αν και παντελώς αβάσιμη- καταγγελία κατά του ελληνικού κράτους στο σύνολό του. Κύριος, αν όχι μοναδικός, σκοπός της, όπως προκύπτει αβίαστα από το περιεχόμενό της, είναι να παρουσιάσει μια απαξιωτική και αποτροπιαστική εικόνα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και γενικότερα της Δημόσιας Διοίκησης, πολύ δε περισσότερο του ίδιου του Ελληνικού Κράτους, το οποίο εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες, να μην προστατεύει την αρχαιολογική κληρονομιά, να καταστρέφει σκοπίμως έργα τέχνης και να καταπατά δικαιώματα των πολιτών, ενώ η ελληνική δικαιοσύνη εμφανίζεται να εκδίδει παράνομες δικαστικές αποφάσεις κλπ. Όλες αυτές οι καταγγελίες, μάλιστα, προσλαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς διατυπώνονται από ένα υψηλόβαθμο δημόσιο υπάλληλο σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο.

Πέρα από την αρνητική εικόνα που παρουσιάζετε συνολικά με την ανακοίνωση (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν), πιο συγκεκριμένα αναφέρετε και τα ακόλουθα επιλήψιμα (σε μετάφραση):

Σελ. 89 (τέλος αριστερής στήλης και αρχή της δεξιάς):

«Ως αποτέλεσμα, οι αντίπαλοι του Δ-ρος Α. Πουλιανού κατάφεραν να προκαλέσουν

τη διακοπή της έρευνας τρεις φορές............................... Η τρίτη διακοπή συνέβη στις 4 Απριλίου 2011,

όταν η ΑΕΕ αποβλήθηκε και πάλι από το σπήλαιο Πετραλώνων με παράνομη δικαστική απόφαση (σύμφωνα με τις αιτήσεις αναίρεσης του κ. Ν. Τριπλή). Κατά τη διάρκεια όλων των διακοπών πολλά ανασκαφικά δεδομένα εξαφανίστηκαν (ευρήματα, ημερολόγια, κατάλογοι κλπ) ενδεικτικό ότι στους «επιστημονικούς» κύκλους επιβιώνει ακόμη και κατά τον 21ο αιώνα μεσαιωνική νοοτροπία».

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω πράξεις και νοοτροπία αποδίδονται ουσιαστικά στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, δεδομένου ότι αυτές είναι αρμόδιες για το σπήλαιο Πετραλώνων και αυτές έχουν προβεί σε όλες τις καταγγελλόμενες ενέργειες.

Μολονότι αποδίδετε τη φράση «παράνομη δικαστική απόφαση» σε συγκεκριμένο δικηγόρο, αυτό δεν σας δίνει το δικαίωμα να την επικαλείστε δημοσίως, αποδεχόμενος πλήρως το περιεχόμενό της, αφού γνωρίζετε ότι πρόκειται για βαρύτατη αλλά ψευδή κατηγορία κατά της ελληνικής δικαιοσύνης.

Σελ. 89 (δεξιά στήλη, προτελευταία παράγραφο):

«...αποδεικνύοντας ότι στην Ελλάδα ο διοικητικός μηχανισμός δεν λειτούργησε καθαρά»

Σελ. 90 (αριστερή στήλη):

«Στη διάρκεια της προαναφερθείσας «παράνομης» αποβολής της 4ης

Απριλίου 2011................. Στο τέλος του Νοεμβρίου 2012 έγινε επίσης γνωστό ότι η

Αρχαιολογική Υπηρεσία άρχισε να μετονομάζει και/ή να αναριθμεί τα ευρήματα που είχαν ήδη δημοσιευτεί, ενέργεια που θα οδηγήσει σίγουρα σε μεγάλη σύγχυση και παραβαίνει κοινούς επιστημονικούς κανόνες καθώς και τα δικαιώματα των πρώτων μελετητών».

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η αποβολή της ΑΕΕ από το σπήλαιο Πετραλώνων έγινε ύστερα από τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και συνεπώς δεν μπορεί να είναι παράνομη, όπως ισχυρίζεστε. Όσο για τη διευθέτηση της έκθεσης του μουσείου και την επανεξέταση των εκθεμάτων, αυτή έγινε σε εκτέλεση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων), ενώ δεν είναι αληθές ότι σβήστηκαν οι αριθμοί των ευρημάτων. Το αληθές είναι ότι έγινε καταγραφή των ευρημάτων και καθένα από αυτά έλαβε και τον αριθμό καταγραφής του στο σχετικό βιβλίο του Μουσείου Πετραλώνων (δίχως όμως να απαλειφθεί ο προηγούμενος αριθμός, όταν υπήρχε).

Σελ. 90 (δεξιά στήλη)

«...Οι διαμαρτυρίες της ΑΕΕ και της κύριας καλλιτεχνικής οργάνωσης δεν έφτασαν ποτέ στα αυτιά του Κράτους. Επίσης το γλυπτό μιας καμηλοπάρδαλης του Μειοκαίνου, ύψους3μ., που ήταν η μεγαλύτερη τουριστική ατραξιόν; δε γλίτωσε (το Σεπτέμβριο του 2012) από τη σημερινή «βαρβαρότητα». Προκαλεί κατάπληξη ότι στη σημερινή οικονομική μας κρίση όχι μόνο διατέθηκε κρατικό χρήμα για να καταστραφούν καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις αλλά επίσης -ανάμεσα σε άλλες παρόμοιες παράλογες πράξεις- για να αντικατασταθεί η άριστη λειτουργικά κεντρική πύλη με μια άλλη πανάκριβη, τον Οκτώβριο του 2012».

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η απομάκρυνση του τσιμεντένιου ομοιώματος καμηλοπάρδαλης (σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο για έργο τέχνης) έγινε σε εκτέλεση σχετικής ΥΑ, διότι δεν είχε καμία σχέση με το χώρο. Όσο για τη μεταλλική πόρτα που τοποθετήθηκε στην κεντρική πύλη, ήταν απαραίτητη για την ασφάλεια του χώρου, δεδομένου ότι η προϋπάρχουσα δεν ήταν ακριβώς πόρτα αλλά ένα χαμηλό φράγμα («μπάρα»), ύψους 1 μ. περίπου.

Σελ. 91 (αριστερή στήλη):

«VII. Στις 8 Μαρτίου 2012 μασκοφόρος παραβίασε το σπίτι του Άρη Πουλιανού και της γυναίκας του Δάφνης (200μ. από το σπήλαιο) επιτιθέμενος με όπλο. Ο ογδονταοχτάχρονος ανθρωπολόγος πάλεψε με τον οπλοφόρο, προκειμένου να τον καθυστερήσει και να δώσει στη γυναίκα του το χρόνο να διαφύγει στο δάσος. Ως αποτέλεσμα, τραυματίστηκε και δέχτηκε επτά ράμματα στο τοπικό νοσοκομείο. Ο οπλοφόρος έκλεψε χρήματα που βρήκε και κατάφερε να ξεφύγει. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι, καθώς το κράτος αντιμετωπίζει οικονομική δυσπραγία, δεν υπήρξε καμία χρηματοδότηση για να τοποθετηθούν φύλακες μετά το 2011, κάτι που έγινε χωρίς να ενημερωθεί η οικογένεια Πουλιανού».

Όπως γνωρίζετε, η τοποθέτηση φυλάκων αφορά αποκλειστικά τον αρχαιολογικό χώρο και σε καμία περίπτωση τη γειτονική ατομική σας ιδιοκτησία. Ο συσχετισμός των δύο που επιχειρήσατε (απευθυνόμενος σε ένα διεθνές κοινό, που αγνοεί τις λεπτομέρειες και δεν μπορεί να κρίνει) προκαλεί αναμφίβολα δυσφήμηση του ΥΠΠΟΑ.

Σελ. 91 (συνέχεια του προηγούμενου):

«VIII. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2011 οι υπηρεσίες του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου[1] έδωσαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναληθή στοιχεία σχετικά με οικονομικά θέματα του σπηλαίου. Μέχρι τώρα δεν έχει διεξαχθεί καμία επίσημη έρευνα για το θέμα».

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλα τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από την αρμόδια εφορεία και το ΥΠΠΟΑ για το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ήταν απολύτως αληθή. Αυτό αποδείχτηκε και από την κατ' επανάληψη εξέταση του θέματος ύστερα από καταγγελίες που υπέβαλε η ΑΕΕ (της οποίας είστε μέλος του ΔΣ) προς την ίδια τη Βουλή των Ελλήνων, προς τον Υπουργό Πολιτισμού, προς τον τότε Πρωθυπουργό, καθώς και ύστερα από μηνυτήρια αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (που καταθέσατε εσείς ο ίδιος, βεβαιώνοντας τα στοιχεία της), η οποία εξετάστηκε αρμοδίως αλλά δεν οδήγησε σε άσκηση δίωξης διότι, βεβαίως, αποδείχτηκε αναληθής. Όλα αυτά τα γνωρίζατε, αλλά παρόλα αυτά δεν διστάσατε να προβείτε στην εν λόγω συκοφαντική για το ΥΠΠΟΑ και γενικότερα για το Ελληνικό Κράτος καταγγελία υπό τη μορφή ανακοίνωσης σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Πρόκειται για μια βαρύτατη αναληθή καταγγελία, η οποία δεν μπορεί να έχει άλλο σκοπό παρά να προκαλέσει σοβαρή ηθική βλάβη στην υπηρεσία σας, στο υπουργείο στο οποίο ανήκετε και, γενικότερα, στο Ελληνικό Κράτος.

Σελ. 91 (συνέχεια του προηγούμενου):

«IX. Επί ενάμιση έτος, τρεις διαδοχικές φορές οι υπηρεσίες του ΚΑΣ [2] αρνήθηκαν στο συγγραφέα (καθώς επίσης και στον Δ-ρα Ε. Καμπούρογλου και τον Δ-ρα Β. Γιαννόπουλο -μέλη επιστημονικών επιτροπών της Διεθνούς Ένωσης Αξιοποιημένων Σπηλαίων (Ι50Α)- να μελετήσουν το υλικό που φυλάσσεται στο Ανθρωπολογικό Μουσείο, ενώ την ίδια στιγμή απουσιάζουν από την αίθουσα της έκθεσης πολλά ευρήματα, όπως για παράδειγμα ένα απολίθωμα φύλλου καλυμμένου με σταλαγμιτικό υλικό           Και πάλι, καμία απάντηση δε δόθηκε ποτέ για το τι έγινε αυτό το απολίθωμα φύλλου.»

Και αυτές οι καταγγελίες είναι προδήλως αναληθείς, αφού γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι αιτήσεις μελέτης διαβιβάστηκαν για γνωμοδότηση στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, ενώ στην πορεία οι ίδιοι οι μελετητές παραιτήθηκαν από την αίτησή τους. Όσο για το απολίθωμα φύλλου, απομακρύνθηκε από την έκθεση σε εκτέλεση όρου σχετικής Υπουργικής Απόφασης και φυλάσσεται στις αποθήκες του μουσείου.

Σελ. 91 (δεξιά στήλη)

«X. Εδώ και περίπου δύο χρόνια 13 υπάλληλοι της ΑΕΕ, όλοι από το χωριό των Πετραλώνων, οδηγήθηκαν στην ανεργία χωρίς προφανή λόγο, επιτείνοντας αυτό το τρομερό φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι της ΑΕΕ και δεν είχαν καμία σχέση εξαρτημένης εργασίας με το ελληνικό δημόσιο (ΥΠΠΟΑ). Συνεπώς, μετά την αποβολή της ΑΕΕ από το σπήλαιο δεν ήταν δυνατή η παραμονή τους εκεί. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά και συνεπώς η επίκληση του ζητήματος αυτού είχε σκοπό να εμφανίσει την αρμόδια υπηρεσία, το υπουργείο και κατ' επέκταση το ίδιο το κράτος ως ανάλγητο σε σοβαρότατα κοινωνικά θέματα, όπως αυτό της ανεργίας που μαστίζει την ελληνική κοινωνία.

Σελ. 92 (αριστερή στήλη)

«3. Αντί επιλόγου

Σύμφωνα με τον Δρα Α. Πουλιανό όλα τα ανωτέρω αμφιλεγόμενα και μάλλον ύποπτα γεγονότα οφείλονται στην απόπειρα κάποιων κρατικών υπαλλήλων να λάβουν ευρωπαϊκά κονδύλια για ένα έργο που ήδη υ φ ίσταται, παρουσιάζοντας το ως δικό τους. Ευελπιστούμε ότι η ΑΕΕ με την υποστήριξη της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας δε θα επιτρέψει να συμβεί αυτό, κυρίως λόγω του καθήκοντος να προστατέψουν τη διεθνή και πολιτιστική κληρονομιά των Πετραλώνων. Α ς ελπίσουμε επίσης ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα αρχίσει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και θα αφυπνιστεί, ειδικά σε ό,τι αφορά το δημόσιο συμφέρον.·»

Η αναφορά σας αυτή είναι πασιφανώς αναληθής και προδήλως συκοφαντική, καθώς παρουσιάζετε τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ για ένα εξόχως σημαντικό μνημείο να κινούνται από ιδιοτελείς σκοπούς στελεχών τους και ειδικότερα για την ιδιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων. Πρόκειται για μια άκρως απαξιωτική αναφορά για συγκεκριμένους κρατικούς λειτουργούς, για το αρμόδιο υπουργείο και γενικότερα για ολόκληρο το ελληνικό κράτος. Μέσα στο ίδιο πνεύμα κινείται και η έκφραση της προσδοκίας σας ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα αφυπνιστεί σε ό,τι αφορά το δημόσιο συμφέρον, υπονοώντας σαφέστατα ότι τώρα δεν λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Απ' όλα τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι η ανακοίνωση σας στο 16° Διεθνές Συνέδριο Σπηλαιολογίας είναι, στο σύνολο της, δυσφημιστική και απαξιωτική για την Υπηρεσία σας, την οποία κανονικά έχετε καθήκον και υποχρέωση να υπηρετείτε και να προασπίζεστε.

Επισημαίνεται ότι όλες οι υπηρεσιακές επεμβάσεις που αναφέρετε έγιναν σε εκτέλεση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων (ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συμβουλίου) και σκοπό είχαν τον ευπρεπισμό, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του σπηλαίου, του μουσείου και όλου του αρχαιολογικού χώρου των Πετραλώνων, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο αυστηρής τήρησης του νόμου. Όλα αυτά τα γνωρίζατε καλά, δεδομένου ότι είχαν υποβληθεί ερωτήματα, είτε από την ΑΕΕ είτε στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είτε μέσω της μεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη είτε, τέλος, μέσω του δικαστικού ελέγχου ύστερα από την επανειλημμένη υποβολή μηνύσεων (εκ μέρους της ΑΕΕ), και έχουν δοθεί οι πρέπουσες εξηγήσεις, τις οποίες οπωσδήποτε γνωρίζετε.

Ακόμη, όμως, και αν είχατε αμφιβολίες για ορισμένες ενέργειες της Υπηρεσίας, είχατε υποχρέωση, ως υπάλληλος, να απευθυνθείτε στην ίδια την Υπηρεσία και να αρκεστείτε στις απαντήσεις που αυτή σας έδωσε. Αντίθετα, σε ένα διεθνές /σπ//τ) (όπως το εν λόγω συνέδριο) όχι μόνο δεν έχετε δικαίωμα να καταφέρεστε κατά της Υπηρεσίας σας, αλλά αντιθέτως, ακόμη και αν κάποιος άλλος προέβαινε σε τέτοια ενέργεια, είχατε υποχρέωση να την υπερασπιστείτε.

Οι προαναφερθείσες πράξεις και ενέργειες είναι εξόχως επιβαρυντικές αν ληφθεί υπόψη ότι έγιναν από υψηλόβαθμο υπάλληλο του ΥΠΠΟΑ σ' ένα διεθνές συνέδριο και κοινοποιήθηκαν ευρύτατα τόσο προφορικά και δια της έντυπης δημοσίευσης όσο και μέσω του διαδικτύου.

Από τα παραπάνω προκύπτει αναμφισβήτητα ότι έχετε υποπέσει στα πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία ελέγχεστε, ήτοι:

         Η όλη στάση σας και η παρουσίαση της εν λόγω ανακοίνωσης με το απαξιωτικό περιεχόμενό της για την Υπηρεσία, το ΥΠΠΟΑ και το ελληνικό κράτος γενικότερα, απάδει σε ένα δημόσιο υπάλληλο και συνιστά «ανάρμοστη και ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά».

         Οι συγκεκριμένες καταγγελίες σας, όπως αναλυτικά εκτέθηκαν παραπάνω, συνιστούν αναμφίβολα «άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που έγινε δημοσίως, γραπτώς και προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων και με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις».

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατ' επανάληψη στο παρελθόν έχετε υποπέσει σε ανάλογα πειθαρχικά παραπτώματα.

 

Η Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές της κατ' αρμοδιότητα ενέργειες που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 4152 / 2013

 

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

 

 

Ανδρέας Ι. Ντάρλας Αρχαιολόγος

 

Συνημμένο:

Αντίγραφο του δημοσιεύματος (6 φύλλα)

 Εννοείτε μάλλον του ΥΠΠΟΑ

[2] Ομοίως με την προηγούμενη