ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

  

Ιδρυτής - Πρόεδρος

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ

  

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ  ΜΕΛΟΥΣ

  

ΓΝΩΜΕΣ -  ΑΠΟΨΕΙΣ

  

ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

  

ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος (Α.Ε.Ε.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας (Ν.Π.Ι.Δ.), που δημιουργήθηκε το 1971 με πρωτοβουλία του Δρα Άρη Πουλιανού, σε μία δύσκολη εποχή για την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα. Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για την ίδρυσή της αποτέλεσε η έλλειψη, η οποία αντανακλάται μέχρι σήμερα, οργανωμένου κρατικού ή άλλου φορέα ώθησης της ανθρωπολογικής επιστήμης στη Χώρα.

Οι βασικοί καταστατικοί της σκοποί είναι η εν γένει προαγωγή του ανθρωπολογικού επιστημονικού κλάδου, καθώς και η προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς. Οι σκοποί αυτοί ανάγονται στο συντονισμό των προσπαθειών κάθε ενδιαφερομένου, με τη συγκέντρωση δεδομένων (υλικών και άυλων μαρτυριών) πάνω στους κλάδους της εθνογένεσης, εθνολογίας, λαογραφίας, γλωσσολογίας, κοινωνιολογίας, γενετικής, ανθρωπολογίας των σύγχρονων πληθυσμών, παλαιοανθρωπολογίας, αρχαιολογίας, αλλά και κάθε άλλης συναφούς επιστήμης, όπως αρχαιομετρίας, παλαιοντολογίας, γεωλογίας, στατιστικής, φιλοσοφίας κ.ά.

Στις δραστηριότητές της συγκαταλέγονται επίσης: η οργάνωση διαλέξεων και διεθνών συνεδρίων (3 μέχρι στιγμής), η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια (πάνω από 60), η ανταλλαγή γνώσεων, η ανάπτυξη στενότερων διεθνών σχέσεων και συνεργασίας με ανάλογους επιστημονικούς φορείς. Η Α.Ε.Ε. διατελεί μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ανθρωπολογικών και Εθνολογικών Επιστημών (http://www.leidenuniv.nl/fsw/iuaes) και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Εταιρείας (http://eaa.elte.hu).

Οι έρευνες της Α.Ε.Ε. ξεκίνησαν με τη μελέτη της προέλευσης των Ελλήνων, των οποίων η επιστημονικά αποδεδειγμένη αυτόχθων καταγωγή, πέρα από το γεγονός ότι ως δεδομένο ενδιαφέρει κάθε σύγχρονο άνθρωπο, αποτελεί επίσης ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα κατά του ρατσισμού. Αυτό, γιατί αποδείχτηκε έτσι ότι ο αξιοθαύμαστος πολιτισμός του Χρυσού Αιώνα δεν οφειλόταν σε κανένα είδος φυλετικής ανωτερότητας, αλλά σε κοινωνική προσαρμογή στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.

Οι μελέτες της Α.Ε.Ε. επεκτείνονται στην εμφάνιση και γενικότερα την εξέλιξη των ανθρώπων στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα ευρήματα που ανακαλύπτονται σε κάθε γωνιά της Γης. Προεξέχουσα θέση κατέχει το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, όπου, καθώς βρέθηκαν δεδομένα των αρχαιότερων μέχρι στιγμής ευρωπαιοειδών Αρχανθρώπων, η Α.Ε.Ε. με τεράστιες θυσίες προχώρησε σε ανασκαφές, δημοσιεύσεις και την ανέγερση του Ανθρωπολογικού της Μουσείου.

Έξω από το Σπήλαιο Πετραλώνων ιχνηλατούνται από την Α.Ε.Ε. επίσης, διάφορα στοιχεία σχετικά με τους προγόνους των Αρχανθρώπων, από τις νεροφαγιές της Τρίγλιας Χαλκιδικής έως τους αμμόλοφους του Περδίκκα Πτολεμαΐδας.

Οι αντίστοιχες ανθρωπολογικές σπουδές συνοψίζονται στο σύνθημα: "Η μελέτη του παρελθόντος μάς βοηθάει να πορευθούμε στο μέλλον".

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ