ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, για την επιτέλεση του έργου της, έχει πολλές φορές αναγκαστεί να αποδυθεί σε πολυετείς δικαστικούς αγώνες για διάφορα θέματα. Βασική αιτία η ανυπαρξία, παρά τα όσα λέγονται, ενός σύγχρονου κράτους που να μπορεί να υπερασπίζεται αποτελεσματικά την έρευνα και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Οι πλέον άσχετοι έχουν συχνά καταλάβει θέσεις κλειδιά και αυτοί είναι δυστυχώς που εκφράζουν απόψεις για ζητήματα που όμως δεν γνωρίζουν, προκαλώντας ανυπολόγιστη ζημιά ακόμη και σε εθνικό επίπεδο (σχ. βλ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ). Στον κατάλογο που ακολουθεί δίδεται μία πρόγευση για το τι συμβαίνει.

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον των ΥΠ.ΠΟ.-Ε.Ο.Τ. για την προσπάθειά τους να καταστήσουν ανενεργές τις Δικαστικές Αποφάσεις που δικαιώνουν την Ανθρωπολογική Εταιρεία.

Απόρριψη από το Σ τ Ε της παράνομης άρνησης εκ μέρους του ΥΠ.ΠΟ. για άδεια ανασκαφών.

Μάχη για τον επαναπατρισμό τού Μινωικού Μικροκέφαλου των ανακτόρων Ζάκρου.

Μάχη για τον επαναπατρισμό των ευρημάτων τού σπηλαίου Πετραλώνων.

Μάχη για τον επαναπατρισμό των Μαραθωνομάχων τού Τύμβου.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ