Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, Δαφνομήλη 5, Αθήνα 11471, Αρ. πρ. 1007, Αθήνα 20-5-1999

                                                   ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Πολιτισμού,

                1) την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Αρδηττού 34β, Αθήνα,

                2) την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,

                3) το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

ΚΟΙΝ:- Γραφείο κ. Υπουργού ΥΠ.ΠΟ.

ΘΕΜΑ: Παράταση αδείας ανασκαφών τής Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος.

Σας παρακαλούμε να εξετάσετε με το χαρακτήρα τού επείγοντος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1729/8-10-1998 αίτησή μας για τη συνέχιση των ανασκαφών στη Β. Ελλάδα (Πετράλωνα - Τρίγλια Χαλκιδικής και Περδίκκα Πτολεμαΐδας), κατόπιν τής πρόσφατης (1103/1999) αποφάσεως του Συμβουλίου τής Επικρατείας η οποία ακυρώνει ως μη νόμιμη την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/Φ61/35832/483/17-7-1996 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των ανασκαφών, σε σχέση με την ως άνω αίτηση, μετατοπίζεται η έναρξή τους (αντί για 1η Μαρτίου) για την 1η Ιουλίου ή οποιονδήποτε άλλο μήνα του 1999 σας διευκολύνει και μας υποδείξετε.

Για την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, ο υπεύθυνος των ανασκαφών

Δρ. Καθηγητής Άρης Πουλιανός

Μέλος του Μονίμου Διεθνούς Συμβουλίου Ανθρωπολογικών Επιστημών τής UNESCO

Σημείωση 1: H απόφαση 1103/1999 του ΣτΕ εκδόθηκε αφού επί 15 χρόνια το ΥΠ.ΠΟ. με ψευδείς και ανύπαρκτες δικαιολογίες αρνείται την παραχώρηση άδειας ερευνών και ανασκαφών στην Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος.

Σημείωση 2: Είναι τέτοια η περιφρόνηση των κρατικών οργάνων στη νομιμότητα που δεν εκπληρούν ούτε καν τα στοιχειώδη. Ενώ δηλαδή ο Νόμος σαφώς ορίζει ότι οι υπάλληλοι του κράτους είναι υποχρεωμένοι να δώσουν μία απάντηση στα αιτήματα των πολιτών εντός 60 (το πολύ) ημερών, στην περίπτωση αυτή ύστερα από παρέλευση 8μηνου εξακολουθούν να αδιαφορούν, και ενώ έχουν δεχθεί ηχηρότατο δικαστικό ράπισμα για τις προηγούμενες ενέργειές τους. Τι να τον κάνεις τον συνήγορο του πολίτη τη στιγμή που το κράτος καταργεί τον ίδιο τον πολίτη;

Σημείωση3: Ίδια και απαράλλαχτη παραμένει η κατάσταση μέχρι τις αρχές του 2007. Το υπουργείο Πολιτισμού σε μια άνευ προηγουμένου επίδειξη 25ετούς βαρβαρότητας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ