ΟΙ ΧΟΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**************************************

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

Αθήνα 1 Απριλίου 2015, αρ. πρωτ. 1923

 

Προς: Α) Το γραφείο του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού (88917/2000)

Β) ΓΔΑΠΚ (88663/52619)

 

Θέμα: Η διαιώνιση των χουντικών καταβολών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

 

Αξιότιμοι κ. κ.,

 

Το 1995 ο δρ Ν. Α. Πουλιανός δικαιώθηκε αμετάκλητα απέναντι σε απαράδεκτες μεθοδεύσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (για σχετικές λεπτομέρειες βλέπετε http://www.aee.gr/hellenic/98%20Archive/2010-2019/2015/20%20years%20ago.htm).

Τα πιο φλέγοντα ερωτήματα που αναφύονται και παραμένουν εδώ και (τουλάχιστον) 20 χρόνια αναπάντητα είναι:

Α) Άραγε το γεγονός ότι ο δρ Ν. Α. Πουλιανός δεν προχώρησε εκείνη την εποχή σε ένδικες διαδικασίες κατά των τότε υπευθύνων θεωρήθηκε ως αδυναμία, αντί δηλ. ως μια προσπάθεια προώθησης της Παλαιοανθρωπολογίας εντός του ΥΠΠΟ; Β) Υπάρχει περίπτωση έστω και καθυστερημένα η πασοκιστανοκρατούμενη ή μη Αρχαιολογική Υπηρεσία (πρβλ. και http://www.aee.gr/hellenic/98%20Archive/2010-2019/2012/121231%20pasok%20regime %20archeology.htm) να λογοδοτήσει για την τότε τρομακτική της απρέπεια; και Γ) Μήπως η ίδια μεσαιωνική νοοτροπία διαιωνίζεται, μέσα από αντιλήψεις των οποίων δυστυχώς η Αρχαιολογική Υπηρεσία παραμένει δέσμια από την εποχή της χούντας και του εκλιπόντα ακαδημαϊκού - καθηγητή Σπυριδώνα Μαρινάτου (αναφορικά πρβλ. π. χ. Αρχείο της ΑΕΕ, έτος 1972: http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=124&dc=22&db=6&da=1972 ή http://aee.gr/hellenic/98%20Archive/1970-1979/1972/720705%20El.%20Kosmos.htm);

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ