Συνέδριο για την Ψηφιακή Πολιτισμική Κληρονομιά πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στο Βόλο (Οκτώβριος 2015)

 

Μεγάλου ενδιαφέροντος Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο Βόλο 24-26 Σεπτεμβρίου 2015, για την Ψηφιοποίηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, με αναφορές από διάφορους ιστότοπους (σχετ. πρβλ. την αντίστοιχη αναζήτηση στο Google).

Το βασικότερο συμπέρασμα του Συνεδρίου είναι πως με την ψηφιοποίηση τεκμηριώνεται την εκάστοτε στιγμή η κατάσταση διατήρησης του κάθε μνημείου (κινητού ή ακίνητου, υλικού ή άυλου) με δύο σημαντικότατα άμεσα συνακόλουθα:

Α. Τη διάσωση των μνημείων στο διηνεκές, αφού διαφορετικά μπορεί αυτά να χαθούν, καταστραφούν ή/και κλαπούν (με έμμεσο συνεπώς στόχο ακόμα και την προστασία τους).

Β. Τη δυνατότητα ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου, τόσο του ευρύτερου κοινού, όσο και των ειδικών (π.χ. επιστημόνων). Περιττό να αναφερθεί ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα συμβάλλει στην προστασία των μνημείων, καθώς αυτά γίνονται ολοένα πιο πλατιά γνωστά και αναγνωρίσιμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι αφενός ο συντονισμός της όλης προσπάθειας και αφετέρου η πιστοποίηση του μνημείου εκ μέρους ενός αρμόδιου φορέα ψηφιοποιητή, δια της προσυπογραφής. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη διαφορετικών απόψεων δεν αναιρεί το επιτυχές του αποτελέσματος, αλλά αντίθετα τροφοδοτεί το γόνιμο διάλογο.

Σε ειδική ιστοσελίδα διατίθεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου, με πλήθος από ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις. Από ανθρωπολογικής απόψεως ομιλία δόθηκε (κατά την 1η ημέρα, ως 2η απογευματινή, στην αίθουσα Σαράτση) εκ μέρους του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού, με θέμα: H ανάγκη ψηφιοποιημένης καταχώρησης των (παλαιο) ανθρωπολογικών υπολειμμάτων.

Οι διοργανωτές εξάλλου έχουν ήδη (εντός ελάχιστου δηλ. χρόνου) αναρτήσει φωτογραφίες από το Συνέδριο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ