ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ

Diodos

2010

--> Δωρεάν φιλοξενία της παρούσας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο από τη http://www.diodos.gr.
Πουλιανού Δάφνη

1993-2005

--> Δωρεάν διάθεση χώρου για τις εβδομαδιαίες συναντήσεις της ΑΕΕ, στην οδό Πινδάρου 15.
Παροίκος Νίκος

1998-1999

--> Δωρεάν διάθεση χώρου για τις μηνιαίες ομιλίες τής ΑΕΕ, στην "Έξοδο Αιγαίου" επί της οδού Τριβωνιανού 18.
Μηλογιαννάκης Θεοδόσης

1984-1993

--> Δωρεάν διάθεση χώρου για τις εβδομαδιαίες συναντήσεις τής ΑΕΕ επί δέκα χρόνια, στην οδό Σίνα 10.
Μαυρολέντος Ελένη
1978-1984
--> Δωρεάν διάθεση χώρου για τις μηνιαίες ομιλίες τής ΑΕΕ, στο ξενοδοχείο Γαλαξίας, Ακαδημίας & Ηρακλείτου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ