ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ADDRESS OF THE ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION OF GREECE

Δαφνομήλη 7, Αθήνα 11471, ΕΛΛΑΣ

Daphnomili 7, Athens 11471, GREECE (HELLAS)

Τηλέφωνα: 0030 -210- 3646793, 3610251 (κινητό: 693-6705100)

Τηλεομοιοτυπία: 0030-210 - 3632740

 

Telephones: 0030-210- 3646793, 3610251 (mobile: 0030-693-6705100)

Fax: 0030- 210- 3632740

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  E-mail

Επικοινωνία Τηλέφωνα: 0030 -210- 3646793 (κινητό: 693-6705100) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Τηλεομοιοτυπία: 0030-210 - 3632740

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                   RETURN TO THE CONTENTS