Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε μέλος της Ανθρωπολογικής Εταιρίας Ελλάδος

εκτυπώστε το παρακάτω κείμενο, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αποστείλτε τα στην διεύθυνσή μας.

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ...........................................

ΟΝΟΜΑ................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ............

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.........................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.......................................

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ..................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ..................

....................................................

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ..............................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ..................

...................................

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ................................

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

.................................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ................................

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ " " .....................

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ " "........................

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ..............................

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ " "..................

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ " " ....................

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου σαν μέλος τής Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος.
Συμφωνώ με το καταστατικό (βλ. σχετ. ιστοσελίδα).

 

 

Τόπος Ημερομηνία

 

 

Ο Αιτών/ Η Αιτούσα,

 

 

 

Συνιστάται από τους:

1).............................

2)............................

 

Συμπληρώνεται από

το Διοικητικό Συμβούλιο

Απλό:

Τακτικό:

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ