ΕΚKΛΗΣΗ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Η έκκληση συμπαράστασης απευθύνεται σε όσους θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν τους καταστατικούς στόχους της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Η φύση της βοήθειας μπορεί να ποικίλει: Από τη διάθεση ελεύθερου χρόνου (π.χ. μεταφράσεις των σελίδων μας στο διαδίκτυο) για την καλύτερη λειτουργία της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, έως την προσφορά συσκευών ειδών γραφείου (π.χ. Η/Υ, φωτοτυπικού κλπ). Οι χορηγίες είναι προτιμότερο να καταβάλλονται απευθείας στους δικαιούχους (π.χ. αγορά υλικών έρευνας και ανασκαφών, ενοικίαση χώρων γραφείων, εκμισθώσεις εκθεσιακών χώρων, δικαστικά - δικηγορικά έξοδα κλπ.). Ειδάλλως, από το 2007 υπάρχει στην τράπεζα ALPHA 400 ο αριθμός λογαριαμού της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος: 101-002101-245467. Η συγκεκριμένη βοήθεια όσων επιθυμούν θα εμφαίνεται σε ειδικό πίνακα του παρόντος ιστοχώρου (βλ. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΔΩΡΕΕΣ).

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ