Στο FB η Μάχη του Μαραθώνα (Μάιος 2020)

 

Δημιουργήθηκε στο FB ομάδα με το όνομα «Marathon Battle (Μάχη του Μαραθώνα)» προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παραπέρα συζήτησης αναφορικά με τις δυσδιάκριτες πτυχές της ομώνυμης στρατιωτικής σύγκρουσης.