Ο Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων (Οκτώβριος 2020)

 

          Στην επίσημη ιστοσελίδα της «παγκόσμιας αρχαιολογίας» 30 Σεπτεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε ένα άρθρο για τις θεωρίες του Άρη Πουλιανού. Όπως είναι φυσικό το άρθρο μπήκε στην αγγλική γλώσσα. Επειδή όμως δεν είναι όλοι αγγλομαθείς, παρατίθεται κατωτέρω και στα Ελληνικά η μετάφρασή του, με την επισήμανση:

Καλά δεν γνωρίζουν οι αλλοδαποί αρχαιολόγοι ότι «αφεντικό» πια στο Σπήλαιο Πετραλώνων και μάλιστα με επιδότηση 980.000 ευρώ της ΕΕ… είναι η ενθάδε Αρχαιολογική Υπηρεσία; Ακόμα με τον ανασκαφέα Άρη Πουλιανό… συνεχίζουν να μας τα ζαλίζουν αφού τώρα πια σειρά έχουν αναλάβει οι κάθε λογής αρμόδιοι μεν, παντελώς άσχετοι δε: Εμείς ευχόμαστε καλοφάγωτο το μιλιούνι και σε καλή μεριά. Έτσι κι αλλιώς τα «χλαπάκια» δεν είναι άξια και για τίποτα άλλο.

 

THE 700,000-YEAR-OLD SKULL IN GREEK CAVE COMPLETELY SHATTERS THE OUT OF AFRICA THEORY

 

The “Petralona Man” or “Petralona Archanthropus” is a 700,000 years old human skull found in 1959. Since then, scientists have tried to locate the origin of this skull, which has created tremendous controversy.

The skull, indicating the oldest human “Europeoid” (presenting European traits), was embedded in a cave’s wall at Petralona, near Khalkidhiki in Northern Greece.

A shepherd mistakenly found the cave, dense with stalactites and stalagmites. The cave and skull study was assigned to Dr. Aris Poulianos, an anthropologist specialist, member of UNESCO’s International Union of Anthropology and Ethnology, and president of the Anthropological Association of Greece.

Before that, Dr. Poulianos was already known for his thesis on “The origin of the Greeks”. His thesis was based on craniological and anthropometrical studies of Modern Greek populations, which proved that modern Greeks are related to ancient Greeks and that they are not the descendants of Slavic nations.

After the extensive study on the 700,000-year-old skull, he concluded that the “Petralona man” was not connected to the species that came out of Africa. His arguments were mainly based on the skull’s almost perfect orthography (i. e. orthognathy), the shape of its dental arch, and the occipital bone construction.

According to the “Out of Africa” theory, “anatomically modern humans” known as Homo sapiens originated in Africa between 200,000 and 100,000 years ago before spreading to the rest of the world. This theory was related to the fact that most prehistoric fossils were found in Africa.

In 1964, two German researchers, anthropologist E. Breitinger and paleontologist O. Sickenberg, who were invited to Greece (: by the Thessaloniki University), suggested that the skull was actually 50,000 years old, thus rejecting Dr. Poulianos’ theory.

Moreover, Breitinger claimed that the skull belonged to the “first African out of Africa”. A few years later, in 1971, US Archaeology magazine confirmed Poulianos’ statement.

According to the scientific magazine, the existence of a cave dating back more than 700,000 years and human presence in almost every geological layer were ascertained.

Additionally, the magazine affirmed that human presence became evident from the discovery of Paleolithic tools of the same age and the most ancient traces of fire that was ever lit by human hand.

The research continued from 1975 to 1983, when the excavation stopped and findings remained inaccessible to study until 1997.

Today, 50 years after the discovery of the “Petralona man”, modern methods of absolute chronology confirm Dr. Poulianos’ theory.

Most academics believe that the skull belongs to an archaic hominid with strong European traits and characteristics of Homo erectus, Neanderthals, and sapiens, but they distinguish it from all these species.

This incredible discovery raises new questions on human evolution and certainly challenges the “Out of Africa” theory.

 

ΕΝΑ 700.000 ΕΤΩΝ ΚΡΑΝΙΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ «ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ» ΘΕΩΡΙΑ

 

Ο «Άνθρωπος» ή ο «Αρχάνθρωπος» των Πετραλώνων αντιπροσωπεύει ένα κρανίο ηλικίας 700.000 ετών που βρέθηκε το 1960. Έκτοτε, οι επιστήμονες προσπάθησαν να βρουν την προέλευση αυτού του κρανίου, για το οποίο έχει δημιουργηθεί μια τεράστια διαμάχη.

Το απολίθωμα, το οποίο υποδηλώνει τον αρχαιότερο «Ευρωπαιοειδή» (παρουσιάζοντας δηλαδή ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά), ήταν ενσωματωμένο (με σταλαγμιτικό υλικό) σε τοίχωμα του σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής στη Βόρεια Ελλάδα.

Ένας βοσκός βρήκε τυχαία το σπήλαιο το 1959. Η μελέτη σπηλαίου και κρανίου ανατέθηκε στον Δ-ρα Άρη Πουλιανό, ειδικό ανθρωπολόγο, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ανθρωπολογίας και Εθνολογίας της UNESCO και πρόεδρο της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος.

Προηγουμένως, ο Δ-ρ Πουλιανός ήταν ήδη γνωστός για τη διατριβή του με θέμα «Η καταγωγή των Ελλήνων», η οποία βασίστηκε σε κρανιολογικές και ανθρωπομετρικές μελέτες νεοελληνικών πληθυσμών, αποδεικνύοντας ότι οι σύγχρονοι Έλληνες σχετίζονται με τους αρχαίους και ότι δεν είναι απόγονοι σλαβικών (ή ά.) εθνών.

Μετά από την εμπεριστατωμένη μελέτη στο 700.000 ετών κρανίο ο Δ-ρ Πουλιανός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Πετραλώνειος δεν είχε σχέση με το είδος που εξήλθε της Αφρικής. Τα επιχειρήματά του βασίστηκαν κυρίως στην σχεδόν τέλεια ορθογναθία του κρανίου, το σχήμα της οδοντικής αψίδας και την κατασκευή των οστών της ινιακής χώρας.

Σύμφωνα με την Αφροκεντρική θεωρία, οι «ανατομικά σύγχρονοι άνθρωποι» γνωστοί ως Homo sapiens προτού εξαπλωθούν στον υπόλοιπο κόσμο ήλθαν από την Αφρική πριν από 200.000 έως 100.000 χρόνια. Αυτή η θεωρία σχετίζεται με το γεγονός ότι τα περισσότερα προϊστορικά απολιθώματα βρέθηκαν στην Αφρική.

Το 1964, δύο Γερμανοί ερευνητές προσκλήθηκαν (από το ΑΠΘ) στην Ελλάδα, ο ανθρωπολόγος E. Breitinger και ο παλαιοντολόγος O. Sickenberg, οι οποίοι και εισηγήθηκαν την ηλικία των 50.000 ετών. Επιπλέον, ο Breitinger διακήρυξε ότι ο Πετραλώνειος αντιπροσωπεύει τον «πρώτο Αφρικανό εκτός Αφρικής».

Λίγα όμως χρόνια αργότερα, το 1971, το περιοδικό Αρχαιολογίας των ΗΠΑ πρόβαλε την άποψη του Πουλιανού. Σύμφωνα με αυτό το επιστημονικό περιοδικό, στη σπηλιά διαπιστώθηκε η ανθρώπινη παρουσία, η οποία ξεπερνά τα 700.000 χρόνια σε σχεδόν κάθε γεωλογικό της στρώμα. Επιπλέον, το ίδιο περιοδικό βεβαίωνε ότι η ανθρώπινη παρουσία αποδεικνυόταν επίσης από την ανακάλυψη παλαιολιθικών εργαλείων της ίδιας εποχής, καθώς και από τα αρχαιότερα ίχνη φωτιάς που έχουν ανάψει ποτέ ανθρώπινα χέρια.

Η έρευνα συνεχίστηκε από το 1975 έως το 1983, όταν η ανασκαφή σταμάτησε και τα ευρήματα παρέμειναν απρόσιτα για μελέτη μέχρι το 1997. Σήμερα, 60 χρόνια μετά την ανακάλυψη του «ανθρώπου των Πετραλώνων», οι σύγχρονες μέθοδοι απόλυτης χρονολόγησης επιβεβαιώνουν (ολοένα και πιο συχνά) τη θεωρία του Δ-ρα Πουλιανού.

Οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί πιστεύουν ότι το κρανίο των Πετραλώνων ανήκει σε έναν αρχαϊκό ανθρωπίδη με ισχυρά ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, μαζί με αυτά του Homo erectus, neanderthal και sapiens. Το ξεχωρίζουν όμως από όλα αυτά τα τρία απολιθωμένα είδη.

Αυτή η απίστευτη ανακάλυψη δημιουργεί νέα ερωτήματα για την ανθρώπινη εξέλιξη και σίγουρα αμφισβητεί την «εκτός Αφρικής» θεωρία.

 

ΥΓ: Πήραν οι αρχαιολόγοι του εξωτερικού είδηση την ασχετοσύνη των αντίπαλων του Πουλιανού και την αναδεικνύουν... Το ίδιο αλλά σε ακόμα πιο έντονο βαθμό προβλέπεται να συνεχιστεί κατά τις επόμενες επίσης 10ετίες, εκτός κι αν - πράγμα απίθανο - οι εν Αθήναις «αρμόδιοι» αρχίσουν να αναλογίζονται πόση ζημιά (σκόπιμα ή μη) έχει προκληθεί στην παγκόσμια επιστήμη, όπως βεβαίως και τον τόπο μας.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ