ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝ/ΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΝ/ΣΗ ΠΡΟΪΣΤ.-ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδικας: 106 82 Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 010 8259745
Fax: 010 8229322

Αθήνα, 25.04.2002

Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α3/Φ61/24888

Προς: Την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, Δαφνομήλη 7, 11471ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ:

1. Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων κ. Λ. Κολώνα
2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Αρδηττού 34 β, 11636 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Ερωτήματα σχετικά με το σπήλαιο των Πετραλώνων

ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. πρωτ. 1030/15.3.2002 έγγραφό σας
β) Το με αρ. πρωτ. 1031/15.3.2002 έγγραφό σας
γ) Το με αρ. πρωτ. 1032/15.3.2002 έγγραφό σας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, σας γνωρίζουμε ότι: Το Υπουργείο Πολιτισμού θεωρεί ότι ζητήματα επιστημονικής μεθοδολογίας και ερμηνείας δεν είναι δυνατόν να απαντώνται από το επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου σε διοικητικό επίπεδο, ούτε είναι δυνατόν να καλείται το Υπουργείο Πολιτισμού να διαιτητεύσει στις όποιες διαφορές μεταξύ Πανεπιστημίων και της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, σε θέματα που αφορούν επιστημονικές απόψεις. Οι απόψεις των επιστημόνων δημοσιοποιούνται σε έγκριτα, αναγνωρισμένα διεθνώς, επιστημονικά περιοδικά και σε αντίστοιχα συνέδρια ή με τη δημοσίευσή τους σε μονογραφίες, όπου κρίνονται για την εγκυρότητά τους από την επιστημονική κοινότητα. Η δημοσιοποίηση των διαφόρων απόψεων ενεργοποιεί τον γόνιμο διάλογο εντός της επιστημονικής κοινότητας, προάγοντας έτσι την ίδια την επιστήμη…

Η Διευθύντρια Προϊστ.-Κλασ. Αρχαιοτήτων

Νικολέττα Διβάρη-Βαλάκου

Σημ: Από πού λοιπόν προέκυψε η ηλικία των 200.000 ετών στις πινακίδες του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2006, τη στιγμή που μάλιστα μέσω των διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών δημοσιεύσεων δικαιώνεται μόνο η ΑΕΕ; Η γνώμη του Σ. Μαρινάτου, όταν την εξέφραζε ως τ. Διευθυντής Αρχαιοτήτων εναντίον του Άρη Πουλιανού δεν ήταν ερμηνεία που απαντάται από το επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου σε διοικητικό επίπεδο; Απίθανη κοροϊδία των πάντων, με έξοδα και πάλι των φορολογούμενων...

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ