ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, ΑΘΗΝΑ 11471


Αθήνα 3-7-2002, ΑΠ 1054


Προς: Το Υπουργείο Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22 Δ/νση Πρ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων


Κοιν: α) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων β) Δ/νση Διοικητικού γ) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Αρδηττού 34 (Αρ. Πρωτ.1345)


Θέμα: Το φύλο του ανθρώπου των Πετραλώνων Χαλκιδικής.


Σχετ: α) ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α3/Φ61/24888/ 25-4-2002 έγγραφο σας και β) 1030/15-3-2002 έγγραφο μας.


Σχετικά με το φύλο του ανθρώπου των Πετραλώνων μας πληροφορείτε ότι ούτε αρμόδιοι είσαστε να αποφανθείτε, καθόσον (πράγματι) διοικητική Υπηρεσία, ούτε ότι ο ρόλος σας είναι να διαιτητεύσετε μεταξύ ημών και των Πανεπιστημίων. Εμείς όμως δεν σας ζητήσαμε ούτε να αποφανθείτε, ούτε να διαιτητεύσετε. Την άποψη του ΥΠ.ΠΟ. ζητήσαμε εάν και εφόσον έχει τέτοια, σύμφωνα δηλαδή με κάποια δεδομένα και στοιχεία των αρχείων και των φακέλων του.
Από το ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α3/Φ61/24888 έγγραφό σας συμπεραίνουμε (και διορθώσετε μας εάν κάνουμε λάθος) ότι δεν έχετε άποψη επί του θέματος. Θα συμφωνείτε βεβαίως μαζί μας ότι το εν λόγω επιστημονικό ζήτημα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τα συνακόλουθα επιστημονικά θέματα, άρα και τα διοικητικά, σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων. Διότι, εσείς στείλατε πρόσφατα την απάντηση στη Βουλή των Ελλήνων ότι προτίθεστε να μας αφαιρέσετε την επιστημονική έρευνα και να την αναθέσετε στα Πανεπιστήμια, όχι σύμφωνα με τον Αρχαιολογικό Νόμο και βεβαίως όχι στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης που ισχυρίζεστε ότι σας διαπνέει (π.χ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α3/Φ61/32823/ 10-6-2002) [το οποίο ήρθε ως "απάντηση" στο 15-4-2002 έγγραφο της ΑΕΕ - Σημ: Απάντηση τελικά για το ποίοι υπάλληλοι εισηγήθηκαν παρανομίες δεν δίνεται με το 10-6-2002 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ. - Προσεχώς θα γίνει ειδική μνεία για τους νόμους της σιωπής και της συγκάλυψης ανάλογων ζητημάτων εντός του ΥΠ.ΠΟ.].
Εκ μέρους σας λοιπόν θα ήταν δυνατόν, αλλά και αναμενόμενο να διερευνήσετε διοικητικά το ζήτημα από τον πλούσιο σε επιστημονικά άρθρα φάκελό σας και να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα. Εσείς αντίθετα όχι μόνο μας φανερώνετε ότι δεν έχετε άποψη, αλλά μας αφήνετε να συμπεράνουμε ότι ούτε καν σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε. Από τη διεθνή πρακτική είναι γνωστό ότι η έγκριτη επιστημονικά άποψη είναι αυτή που έχει δημοσιευθεί αντίστοιχα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή συνέδρια και σε διδακτορικές διατριβές, η οποία εάν δεν αντικρουστεί εν συνεχεία αποτελεί και τη μόνη αποδεκτή. Επί του θιγόμενου θέματος, από τη δεκαετία του '60, ουδέποτε έχει δημοσιευθεί κάτι αντίθετο. Αυτά σας ήταν γνωστά από τα αρχεία σας, γιατί τα παραγνωρίζετε, αντί να τα αξιοποιείτε;

…Στοιχεία είχατε να χειριστείτε ένα τόσο απλό πρακτικά ζήτημα, πως κατορθώσατε να δηλώσετε πλήρη αδυναμία, τη στιγμή που δεν αφορά σε ένα σύνθετο επιστημονικό θεωρητικό μοντέλο προς επιβεβαίωση; Επιπλέον μπορούσατε να αποταθείτε στη Διεθνή Ένωση Ανθρωπολόγων, καθώς και σε καθηγητές Ανθρωπολογίας της αλλοδαπής ή ακόμη και της ημεδαπής, που έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη του κρανίου των Πετραλώνων και να ζητήσετε τη γνώμη τους, εφόσον θεωρείτε ότι εντός του ΥΠ.ΠΟ. δεν «απαντώνται» ζητήματα επιστημονικής μεθοδολογίας. Γιατί αγνοήσατε αυτή τη δυνατότητα, αδικώντας τον εαυτό σας;...


Επιτρέψατε μας και ένα υποθετικό ερώτημα θεωρητικού χαρακτήρα, στο οποίο δεν είσαστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε εάν δεν το επιθυμείτε. Στην περίπτωση που ένας Έλλην ή και ξένος πολίτης σας απευθύνει επιστολή αναφέροντας ότι βρήκε ένα πανεπιστημιακό βιβλίο όπου αναγράφεται ότι ο Παρθενώνας κτίστηκε το 10° μ. Χ. αιώνα και σας ζητά την άποψη σας, αντί να τον διαφωτίσετε θα δηλώσετε άγνοια και θα του απαντήσετε ότι δεν υπεισέρχεστε σε θέματα επιστημονικών διχογνωμιών;
Θεωρούμε χρήσιμο τέλος να σας επισημάνουμε το γεγονός ότι με τα πιο πρόσφατα, αλλά και παλαιότερα, έγγραφά μας επιζητούμε, εκτός από την αναγνώριση της επιστημονικής μας προσφοράς και της κατά συνέπεια αναβάθμισης των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. και του κύρους του, να εξευρεθούν και τα κοινά σημεία που ενδεχομένως συμφωνούμε. Για αυτό σας παρακαλούμε να υπεισέλθετε διεξοδικότερα στην ουσία και να μας δοθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που σας θέτουμε.

Για το Δ.Σ. ο Γ.Γ.