ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, ΑΘΗΝΑ 11471

Αθήνα 15-3-2002, ΑΠ 1030

Προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα
Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κοιν: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Αρδηττού 34 β

Θέμα: Το φύλο του κρανίου των Πετραλώνων Χαλκιδικής.

Η ανακάλυψη του κρανίου στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής έγινε το 1960. Έκτοτε ανέκυψαν διάφορες επιστημονικές διαφωνίες. Η πρώτη αφορά στο φύλο του εν λόγω ευρήματος. Η δημοσίευση εκ μέρους των καθηγητών των Παν/μίων Αθηνών και Θεσ/νίκης (1960-1971) ότι ο Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων ανήκε στο γυναικείο φύλο δεν βρήκε σύμφωνο τον ιδρυτή της ΑΕΕ Άρη Ν. Πουλιανό (1965) και ταυτόχρονα τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, διαπιστώνοντας δηλαδή ότι αυτό ανήκε σε άνδρα.
Επειδή η λανθασμένη πληροφόρηση των μαθητών, των φοιτητών και γενικότερα των πολιτών, περί του δήθεν γυναικείου φύλου του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων, εξακολουθεί να διαδίδεται από τα επίσημα κρατικά μέσα και μάλιστα με τα έξοδα των φορολογούμενων, σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε ποια είναι η άποψη του υπουργείου σας σχετικά. Εάν μεν συμφωνείτε μαζί μας, αυτό θα αποτελεί μία μερική έστω αναγνώριση της επιστημονικής προσφοράς μας στη χώρα. Εάν δεν συμφωνείτε πάλι θα σας παρακαλούσαμε να μας το πείτε ελεύθερα. Μετά την παρέλευση 40 και πλέον ετών από την ανακάλυψη του κρανίου και την ύπαρξη τόσων υπηρεσιών, επιτροπών και συμβουλίων του ΥΠΠΟ, νομίζουμε ότι μια απάντηση σε ένα τόσο απλό, αλλά επιστημονικά σημαντικό ερώτημα δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου.

Με τιμή, για το Δ. .Σ. ο Γ.Γ.

Σημ: Δύο ανάλογα ερωτήματα, για τη στρωματογραφία (αρ. πρωτ. 1031) και την εργαλειοτεχνία (αρ. πρωτ. 1032) του σπηλαίου Πετραλώνων, απεστάλησαν στους ανωτέρω αποδέκτες την ίδια ημερομηνία.