Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος με τον Πρόεδρο της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος Δ-ρα ’ρη Πουλιανό, τον Ιούνιο του 1995 στο Προεδρικό Μέγαρο. Ανάμεσά τους διακρίνεται ο Εμμανουήλ Κοθρής. Κατά τη χειραψία, ο Κωστής Στεφανόπουλος είπε στον διαπρεπή ανθρωπολόγο: Τιμή μου που σας γνωρίζω κ. Πουλιανέ.

The President of Greek Democracy Kostis Stephanopoulos with the President of the Anthropological Association of Greece Dr Aris Poulianos in June 1995. In-between, Emmanuel Kothris may be distinguished. During handshaking, Kostis Stephanopoulos said to the eminent anthropologist: It is an honor to meet you, Mr. Poulianos.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                    RETURN TO THE CONTENTS