Φεβρουάριος 2011

 

Διασπασμένη αυτό το μήνα η προσοχή της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος σε δύο κατευθύνσεις, που φαινομενικά εμφανίζονται σαν άσχετες μεταξύ τους. Κατά σειρά διεθνούς επιστημονικής σπουδαιότητας η μια μέριμνα σχετίζεται με το ζήτημα του ρατσισμού, που έχει ήδη παρουσιαστεί στις προηγούμενες «Κάθε 1η του μηνός» (Δεκεμβρίου 2010 και Ιανουαρίου 2011), με πλούσια επιπλέον στοιχεία και εδώ. Η άλλη (πιο σημαντική σε εθνικό επίπεδο) αφορά την πρόσφατη 88/2011 απόφαση του ΣτΕ για το Σπήλαιο Πετραλώνων. Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάρτηση στο διαδίκτυο διάφορων δεδομένων, που βαθμιαία διαφωτίζουν ολοένα και περισσότερο την υπόθεση, καθώς και γενικότερα τη δράση του Δ-ρα Άρη Ν. Πουλανού. Για μας δεν είναι άσχετα τα παραπάνω με την καταγγελία του 1994 ενώπιον του Γιώργου Παπαδάκη (βλ. στο You Tube corrected), παρουσία της Μάρως Κοντού, σχετικά με την παράνομη εξαγωγή το 1963-1968 στη Γερμανία 100άδων ευρημάτων του Σπηλαίου Πετραλώνων, καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε από τα όργανα του ΥΠΠΟΤ, του ΑΠΘ ή της κατά τα άλλα λαλίστατης Τ. Α. Άμεσα στοιχεία δεν υπάρχουν, παρά μόνο υποψίες (καθώς αλλιώς δεν εξηγείται) ότι αρκετοί είναι αυτοί που εκτός από το «νόμιμο» μισθό του ελληνικού κράτους, χρηματίζονται και από ξένα ανθελληνικά κέντρα, ώστε να μην κάνουν τη δουλειά για την οποία αν μη τι άλλο έχουν πάρει όρκο, να υπηρετούν δηλαδή την πατρίδα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ