Πρόταση ψηφίσματος κατά του ρατσισμού

Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος συμμετείχε πρόσφατα (3-6 Οκτωβρίου 2010) στο ενδιάμεσο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπολογίας της Αττάλειας με θέμα ομιλίας: «Ο Πετραλώνειος Άνθρωπος στην περιοχή του Αιγαίου» (είδηση που πρωτοδημοσιεύθηκε στη http://www.elzoni.gr/html/ent/362/ent.2362.asp). Παρά το σημαντικό της ελληνικής συμμετοχής, η Α.Ε.Ε. αναγκάστηκε εν μέσω τρομερών οικονομικών δυσκολιών, να καλύψει τις αντίστοιχες δαπάνες, αφού το ελληνικό κράτος μαζί με ορισμένα κοινωφελή ιδρύματα εξακολουθούν να δείχνουν αδικαιολόγητη σχετικά αδυναμία (πρβλ. π.χ. αλληλογραφία Αυγ. 2010). Εξάλλου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και μια συνεδρία (4-10-2010) με διεθνείς ανακοινώσεις για την ανθρωπολογική σύνθεση των πληθυσμών της Ανατολίας, που θα παρουσιαστούν στο κοινό με πρώτη ευκαιρία.

Την προτελευταία μέρα του Συνεδρίου έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση των μελών της IUAES, όπου προτάθηκε για ψήφισμα το εξής επισυναπτόμενο αγγλικό κείμενο (στην Αθήνα απεστάλη 19-11-2010). Οι αντίστοιχοι παραπέρα χειρισμοί, επισημάνσεις, καθώς και σχόλια που χρειάζεται να γίνουν για τη βελτίωση του κειμένου αναμένεται να αναρτηθούν το συντομότερο κι εδώ. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ