Βιβλιοκρισίες σχετικά με τις Δυσδιάκριτες πτυχές της Μάχης του Μαραθώνα (Απρίλιος 2020)

 

Διάφορες βιβλιοκρισίες από ακροδεξιές, κεντρώες έως ακροαριστερές αναφορικά με τη Μάχη του Μαραθώνα (πρβλ. επίσης ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε.) δείχνουν πως δεν μπορεί παρά να προβληματίζει όλους τους ανθρώπους το τι κρύβεται ανάμεσα στις γραμμές των κειμένων που περιγράφουν ιστορικά γεγονότα, όπως επίσης και γενικότερα το τι κρύβεται ακόμα και πίσω από τους μύθους. Ανάτυπο του ίδιου βιβλίου λίγο πριν από την "αλλαγή της φρουράς" διατέθηκε επίσης στην προεδρία της δημοκρατίας, η οποία δυστυχώς δεν βρήκε το χρόνο ούτε ν' αποστείλει μια ευχαριστήρια επιστολή, λες και ήταν κανείς υποχρεωμένος για κάτι τέτοιο. Εκτός κι αν θεωρηθεί δεδομένο ότι οι εκεί ένοικοι δεν είναι σε θέση ν' αντιληφθούν τη σημασία των αγώνων του Μαραθώνα, της παρεπόμενης Σαλαμίνας ή των Πλαταιών.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ