Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, Σπήλαιο και Ανθρωπολογικό Μουσείο

63080 Πετράλωνα, Χαλκιδικής, Τηλ. 23730-71671

Πετράλωνα 28-1-2008, αρ. πρωτ. 1531

 

Προς: Α) Τον Υπουργό Πολιτισμού, αξιότιμο κ. Μιχάλη Λιάπη

Β) Τον Γενικό Γραμμ. του ΥΠ.ΠΟ., αξιότιμο κ. Θοδωρή Δραβίλλα (187)

Γ) ΓΔΑΠΚ - ΔΙΠΚΑ - Τμήμα Αρχ. Χώρων (δια της ΕΠΣΒΕ).

Δ) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδας (ΕΠΣΒΕ), Ναβαρίνου 28, Θεσσαλονίκη (226)

Κοιν: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδας, Αρδηττού 34β, Αθήνα

 

Θέμα: Προϋπολογισμός σπηλαίου Πετραλώνων.

 

Σχετ: 102/ 16-1-2008 έγγραφο της ΕΠΣΒΕ.

 

Αξιότιμοι κ.κ.,

 

Με το ανωτέρω σχετικό η ΕΠΣΒΕ μας ζητά να υποβάλλουμε προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του σπηλαίου Πετραλώνων για το έτος 2008. Το αίτημά της βασίζεται στο από 8-4-1981 Συμφωνητικό μεταξύ ΕΟΤ και ΑΕΕ. Το αίτημα αυτό είναι παντελώς ανεδαφικό, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κανένα Συμφωνητικό της ΑΕΕ με την ΕΠΣΒΕ και γενικότερα το ΥΠ.ΠΟ, αλλά με τον ΕΟΤ και εν συνεχεία με την ΕΤΑ που τον αντικατέστησε. Για το λόγο αυτό, υποβάλλουμε στην ΕΤΑ τα τελευταία 10 χρόνια ανελλιπώς μηνιαίους απολογισμούς και ετήσιους προϋπολογισμούς.

Σημειώνεται επίσης ότι για το καθεστώς της Σύμβασης (διαχείρισης κλπ) του σπηλαίου έχει εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ (Ιαν. 2004), που αναστέλλει την παράνομη απαίτηση αποβολής μας εκ μέρους του ΥΠ.ΠΟ. (επί υπουργίας του κ. Ε. Βενιζέλου). Εξάλλου, σχετικά με την υπόθεση έχουμε αποστείλει στην ΕΠΣΒΕ την από 26 Ιουλίου 2006 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ, στην οποία μέχρι σήμερα ουδέποτε δόθηκε απάντηση.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων ενός εκάστου, με την παράλληλη ενημέρωσή μας.

 

Εκ μέρους της Α.Ε.Ε., με κάθε τιμή, Δ-ρ Άρης Ν. Πουλιανός --- Διευθυντής Σπηλαίου και Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων