Αριθμ. Πρωτ.:      1072

                            Αθήνα,  1  Μαρτίου  2000

ΠΡΟΣ   ΤΑ   ΜΕΛΗ   ΤΗΣ   ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Γενική Τακτική Απολογιστική – Ισολογιστική και Εκλογική Συνέλευση.

            Το  Δ..Σ.  της   Α.Ε. Ε.,  με  βάση   τα   άρθρα   26, 27, 28, 29 και 30, του   Καταστατικού, καλεί   σε   Γενική   Τακτική Απολογιστική – Ισολογιστική  και   Εκλογική   Συνέλευση   τα   μέλη   της   Α.Ε. Ε.   για  τα   έτη  2000 - 2003. Η Συνέλευση θα  συνέλθει  στις 29 Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ. στο κτίριο του Π.Ο.Ι.Α.Θ. (Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης), το οποίο ευγενώς παραχωρείται για τους σκοπούς της Α.Ε.Ε., στην ακτή Αθηνάς Δηλαβέρη 3, Μικρολίμανο – έναντι Δελφιναρίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί σε μια εβδομάδα, στις 5 Απριλίου Τετάρτη, στον ίδιο χώρο και ώρα.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε μέλος μπορεί να έχει μέχρι πέντε εξουσιοδοτήσεις για την ψηφοφορία των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Το ίδιο ισχύει για και τους αντιπροσώπους μας των Παραρτημάτων από απ’ όλη την Ελλάδα. Τα μέλη του Κεντρικού (των Αθηνών) μπορούν να τακτοποιηθούν ταμειακώς και κατά την ημέρα της προσέλευσης τους στη Συνέλευση. Μόνο για τα μέλη των επαρχιακών Παραρτημάτων απαιτείται να έχουν τακτοποιηθεί στην έδρα του Παραρτήματος.

Ταυτόχρονα με τη Γενική Συνέλευση τα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν το ενημερωτικό έντυπο της Α.Ε.Ε. που πρόσφατα εκδόθηκε από τις εκδόσεις Γεωργιάδη. Σας υπενθυμίζουμε τέλος την καταχώρηση νέας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (www.aee.gr), όπου υπάρχει η παρούσα πρόσκληση και γενικότερες πληροφορίες για το έργο μας.

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Α. Πουλιανός                                             Γιώργος Π. Διαμάντης

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ