ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΘ/ΣΗ Δ Δ & ΝΠΔΔ
        -------------------
6η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΔ
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΘ/ΤΗΣ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΗΣ
TAX. Δ/ΝΣΗ: Δωδεκάνησου 7
Τηλέφωνο: 511 -642

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝ
Θεσσαλονίκη 11.1.1983
Αριθ. Πρωτ. 282
      
Προς: Το Γενικό Λογ/ριο του Κράτους, Γραφείο κ. Υφυπουργού, Αθήνα

Κοιν: Επιθεώρηση Δ.Δ. & Ν.Π.Δ.Δ. Διευθύνσεις 5η και 6η, Κολωνού 2, Αθήνα

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ έλεγχος Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος

Σελ. 3: Ο Ε.Ο.Τ. πληρώνει, βάσει αναλυτικών προϋπολογισμών, που καταρτίζει η Α.Ε.Ε. τις δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρηση των, πραγματικά, αξιοθαύμαστων εγκαταστάσεων του Σπηλαίου...
Σελ. 4: Σημειώνουμε εδώ ότι για την περίοδο που η Α.Ε.Ε. εισέπραττε και το προϊόν των Εισιτηρίων έγιναν καταγγελίες για άτακτη διαχείριση. Τις καταγγελίες διερεύνησαν οι δικαστικές Αρχές Θεσσαλονίκης που διενέργησαν σχετική ανάκριση και με πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (222/81) που εγκρίθηκε με το έγγραφο 2104 /81 του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης η υπόθεση μπήκε στο Αρχείο. Αυτό προκύπτει από το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης No 31/29.3.82, που συνυποβάλλουμε σε φωτοτυπία.
Σελ. 5: Όταν το πρωί της 30-11-1982 φτάσαμε στα Πετράλωνα, ζητήσαμε από τον υπάλληλο Αθανάσιο Θεοδωρίδη, που ασκεί χρέη Λογιστή-Διαχειριστή να θέσει στη διάθεσή μας όλα τα βιβλία και στοιχεία της διαχειρίσεώς του.
Σελ. 17: Όπως σημειώνουμε ανωτέρω όλα, σχεδόν, τα έσοδα της Α.Ε.Ε., για το έτος 1982, προέρχονται από τη γενναία δωρεά της κ. Δέσποινας Πουλιανού (μητέρας του Προέδρου της Α.Ε.Ε. Άρη Πουλιανού), η οποία, με την πράξη της αυτή θέλησε να στηρίξει το 3ο Διεθνές Ανθρωπολογικό Συνέδριο που θα συνερχόταν στα Πετράλωνα της Χαλκιδικής στις εγκαταστάσεις, που έχουν ανεγερθεί εκεί. Πραγματικά με τη στήριξη αυτή την οικονομική έγινε δυνατή η πραγματοποίηση του 3ου Διεθνούς και 1ου Ελληνικού, Ανθρωπολογικών Συνεδρίων τον μήνα Σεπτέμβριο του 1982 με περισσότερους από 300 συνέδρους, μεταξύ των οποίων και διακεκριμένοι ξένοι επιστήμονες. Είναι προφανές ότι τα έσοδα της Α.Ε.Ε., του έτους 1982 αναλώθηκαν, κυρίως, για την προετοιμασία και πραγματοποίηση των δύο αυτών συνεδρίων.    
Σελ. 18: Ανακεφαλαιώνοντας βρίσκουμε ότι η Α.Ε.Ε. επιχορηγήθηκε:

α) Από Ε.Ο.Τ.       δρχ.                                         25.968.204
β)  »» Υπουργεία  δρχ.                                           3.130.000
γ)  »» την Αρχαιολογική Εταιρεία   δρχ.                      50.000
Σύνολο       δρχ.                                                    29.148.204

Το ποσό αυτό, όπως προαναφέραμε, έχει εισαχθεί στη διαχείριση της Α.Ε.Ε. με έκδοση νόμιμων παραστατικών και έχει αναλωθεί, επίσης, με έκδοση νόμιμων παραστατικών και για το σκοπό που δόθηκε, σκοπός του ήταν η αξιοποίηση του Σπηλαίου, η ανέγερση Μουσείου και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η προώθηση της έρευνας για τον Πετραλώνειο Αρχάνθρωπο κ.λπ.
…Επιδιώξαμε (επίσης) να δούμε αν τα λεφτά που ξοδεύτηκαν «έπιασαν τόπο» όπως λέει η λαϊκή θυμοσοφία. Έτσι ψάχνοντας στους φακέλλους των δικαιολογητικών της Α.Ε.Ε. αλλά και στον ογκώδη φάκελλο, που τηρείται στις Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. Βορείου Ελλάδος και αφορά την υπόθεση του Σπηλαίου Πετραλώνων, βρήκαμε ότι, σε ανύποπτο χρόνο, τις αρχές του έτους 1981, έγιναν αναλυτικές επιμετρήσεις των κατασκευασθέντων, μέχρι τότε, έργων και διαφόρων άλλων εργασιών.... Βέβαια το «είδος» των εμφανών έργων που έχουν κατασκευαστεί μπορεί να αποτιμηθεί, υπάρχουν όμως και εργασίες που δεν μπορούν ν’ αποτιμηθούν και σαν τέτοιες είναι οι ανασκαπτικές εργασίες, ο επιστημονικός, αλλά και σωματικός μόχθος των μελών της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος…
Σελ. 19: Και το μεν Κράτος (Υπουργεία- Ε.Ο.Τ.) ενίσχυσε χρηματικά την προσπάθεια αυτή, όσο του ήταν δυνατό και όσο επέτρεπαν οι εκάστοτε οικονομικές συνθήκες. Όμως για ό,τι παραπάνω χρειάστηκε να ξοδευτεί, ο Άρης Πουλιανός, η σύζυγός του Δάφνη, η μητέρα του Δέσποινα και ο γιος του Νικόλαος, προσέφεραν, εκτός από την πολυετή προσωπική τους εργασία, και σοβαρά ποσά – συνολικά 7.477.417 δρχ.
Σελ. 20: Εκτός όμως από τ’ ανωτέρω ποσά ο Άρης Πουλιανός έχει, επίσης, ξοδεύσει και άλλα χρήματα για τους ακόλουθους λόγους:
α) Πίσω από το κτίριο του Μουσείου, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Τ. ανέγειρε τους σκελετούς (από μπετόν) τριών ξενώνων, 20 διαμερισμάτων συνολικά και βάσει σχεδίων του Ε.Ο.Τ. Τα κτίρια αυτά, για τα οποία δαπανήθηκε μέχρι τώρα το ποσό των δρχ. 3.010.000 παραμένουν ημιτελή.
β) Σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος έχει κτίσει ξενώνα τριών δωματίων, με τα λοιπά χρειώδη, που του στοίχισε περί τα 2 εκατ. δρχ.
Με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε έγινε δυνατό με λίγα, σχετικώς, χρήματα να γίνει ένα τεράστιο έργο.
Σελ. 21: Οι μισοί, σχεδόν, από τους επισκέπτες (του Σπηλαίου Πετραλώνων) είναι αλλοδαποί, από εκείνους που παραθερίζουν στα τουριστικά Συγκροτήματα της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με όσα μας πληροφόρησαν οι εδώ Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. το Σπήλαιο ήδη έχει γίνει πόλος έλξεως ξένων τουριστών. Αυτό το αναφέρουμε για να δείξουμε ότι η λειτουργία του Σπηλαίου είναι επωφελής και για την Εθνική Οικονομία, ανεξάρτητα από την επιστημονική αξία των ερευνών, μελετών κ.λπ. της Α.Ε.Ε. για τις οποίες ούτε τις κατάλληλες γνώσεις, ούτε την αρμοδιότητα έχουμε για να μιλήσουμε.
Σελ. 22: Σε επιμετρήσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι τα έργα που κατασκευάστηκαν με τιμές χρόνου κατασκευής, ξεπερνούν κατά πολύ τα ποσά των επιχορηγήσεων.
Σελ. 23:  …Η «εκμετάλλευση» του Σπηλαίου και του «Μουσείου» έχει περιέλθει στον Ε.Ο.Τ., ο οποίος, με τις υπηρεσίες του, ασκεί ασφυκτικό, ουσιαστικά, έλεγχο, των δαπανών, ενώ σ’ αυτόν περιέρχονται όλες οι εισπράξεις. Ύστερα απ’ αυτό η Α.Ε.Ε., σήμερα, μόνο την Επιστημονική πλευρά του Σπηλαίου διαχειρίζεται, ενώ στα οικονομικά ζητήματα είναι απλός εντολοδόχος του Ε.Ο.Τ.
Από υπηρεσιακό καθήκον οφείλουμε να τονίσουμε ότι, ανεξάρτητα από επιστημονικές ή άλλης μορφής διαμάχες και έριδες που υπάρχουν μεταξύ κ. Πουλιανού και άλλων Επιστημόνων, τίποτα δεν θα είχε γίνει και καμμιά προβολή του Σπηλαίου Πετραλώνων δεν θα υπήρχε αν δε μοχθούσε, από το 1965 ο κ. Άρης Πουλιανός, ο οποίος όχι μόνο δεν φαίνεται να έχει εισπράξει κάποια χρηματική αμοιβή για την επί 27 χρόνια προσφορά των Υπηρεσιών του, αλλά, επί πλέον, έχει δαπανήσει (αυτός και η οικογένεια του) ποσά που ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια δρχ. Ας μας επιτραπεί να πούμε ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, με την ψυχρή λογική των αριθμών, τις ενέργειες του κ. Α. Πουλιανού. Μόνο αν τις θεωρήσουμε από την πλευρά τού υπέρμετρου Επιστημονικού ζήλου ή του «χόμπυ» θα μπορούσαμε να τις καταλάβουμε.
Ύστερα από τα παραπάνω μπορούμε, νομίζουμε, να καταλήξουμε στο γενικό συμπέρασμα ότι η «ουσιαστική» πλευρά της διαχειρίσεως της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, ήταν τίμια και σωστή, αφού ούτε παράνομες ή ανοίκειες εκταμιεύσεις χρημάτων έγιναν, ούτε διάθεση χρημάτων σε σκοπούς αλλότριους από εκείνους που επιδιώκει.
Σελ. 24: Όσον αφορά το καθεστώς «λειτουργίας» του Σπηλαίου έχουμε τη γνώμη ότι με την απόφαση του Ε.Ο.Τ. 507670/26.2.81, με την οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσεως, φυλάξεως και συντηρήσεώς του, στην Α.Ε.Ε. διασφαλίζονται, απόλυτα, τα συμφέροντα του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και κατ’ επέκταση, και του Δημοσίου.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ