ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού διδάχθηκε για πρώτη φορά το 2004 στο μάθημα «Λιθοτεχνίες» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της κατεύθυνσης Αρχαιολογίας - Αρχαιομετρίας (Ρόδος). Η εισήγηση για την αναγκαιότητα του μαθήματος έγινε από τον καθηγητή Αδαμάντιο Σάμψων, Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας. Η συγγραφή και η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος Δρα Νίκο Α. Πουλιανό, ο οποίος είχε την τιμή να αναλάβει την αντίστοιχη εκτέλεση των καθηκόντων του σαν συμβασιούχος Επίκουρος καθηγητής.

Οι γνώσεις για την Εποχή του Λίθου περιλαμβάνονται ανάμεσα στα πιο πρόσφατα αποκτήματα της ανθρωπότητας και αποτελούν ένα απαραίτητο εφόδιο για την κατανόηση της συνολικής ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Η έλλειψη ανάλογου βιβλίου στην ελληνική βιβλιογραφία κατέστησε αναγκαία την έκδοσή του, παρόλο που δεν προβλέπονται σχετικά κονδύλια από το κράτος και ας χρειάστηκε μια 3ετία για την ολοκλήρωσή του. Το Δ.Σ. της Α.Ε.Ε. ομόφωνα συμφώνησε να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια, ακόμα και με καθυστέρηση της μελέτης των ευρημάτων του σπηλαίου Πετραλώνων, γιατί δεν νοείται να υπάρχουν φοιτητές χωρίς διδακτικά βιβλία. Με την ίδια ευκαιρία δόθηκε επίσης η δυνατότητα διαλογικής αναταξινόμησης της ισχύουσας ορολογίας γενικότερα για τους ασχολούμενους με τις αρχαιογνωστικές επιστήμες. Για τους ίδιους λόγους η Α.Ε.Ε. προέβη το φθινόπωρο του 2005 σε πρόταση προς το Παν/μιο Αθηνών να συμπεριληφθεί το αντίστοιχο μάθημα στο Τμήμα Αρχαιολογίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, ακόμα και άνευ αποδοχών στην περίπτωση που εγείρεται οικονομικό πρόβλημα και δεν εξευρεθούν οι ανάλογες πιστώσεις.

Για την εν λόγω έκδοση δημοσιεύτηκαν οι κατωτέρω βιβλιοκρισίες:

Αρχαιολογία και Τέχνες, τ. 95, σ. 112, Ιούνιος 2005 Βιβλιοθήκη Ελετθεροτυπίας, τ. 359, σ. 30, 3-6-2005