ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

         ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, ΑΘΗΝΑ 11471

      Τηλ: 210-3646793, Fax: 210-3632740               

 

Αθήνα 7-9-2005, Αρ. πρ. 1244

 

Προς το Τμήμα Αρχαιολογίας (αρ. πρωτ. 7)

του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Αξιότιμοι κ.κ.

 

            Αποτεινόμαστε σε σας με την παράκληση να εξετάσετε τη δυνατότητα διδασκαλίας τα επόμενα εξάμηνα, στους 3ετείς ή 4ετείς φοιτητές σας, του μαθήματος «λιθοτεχνίες», το οποίο διδάσκεται ήδη από διετίας από τον Πρόεδρο της ΑΕΕ, Δρ Νίκο Α. Πουλιανό, στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου - Κατεύθυνση Αρχαιολογίας.

Σχετικό εγχειρίδιο έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Καρδαμίτσα (2005) με τίτλο: «Εισαγωγή στην Παλαιολιθική Τεχνολογία και Τυπολογία». Η έκδοση έλαβε θετικές κριτικές στο τ. 95 του περιοδικού «Αρχαιολογία & Τέχνες», Ιουνίου-Αυγούστου 2005 και στο τ. 359 της «Βιβλιοθήκης της Ελευθεροτυπίας», 3-6-2005. Στις κριτικές αυτές αναφέρεται ενδεικτικά ότι για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία παρέχονται γνώσεις σχετικά με την κατασκευή εργαλείων της λίθινης εποχής, ενός αναγκαίου υπόβαθρου για τη μελέτη της κατοπινής ιστορίας της ανθρωπότητας. Σας αποστέλλουμε την έκδοση για τη βιβλιοθήκη της Σχολής σας, μαζί με φωτοτυπίες από τις ως άνω κριτικές.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι λόγω της σπουδαιότητας του μαθήματος για τους τελειόφοιτους αρχαιολόγους, ο Πρόεδρος της ΑΕΕ προτίθεται να διδάξει στο Πανεπιστήμιό σας την αντίστοιχη διδακτέα ύλη άνευ αποδοχών, εφόσον υπάρξουν κωλύματα οικονομικής φύσεως. Σε επόμενη Γενική σας Συνέλευση, όπου ενδεχομένως εξεταστεί η πρότασή μας, είναι δυνατόν να παραστεί ο Δρ Νίκος Α. Πουλιανός για παραπέρα διευκρινήσεις και πληροφορίες.

Τελούμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία. 

 

     Με τιμή,

Γενική Γραμματέας της ΑΕΕ