Διαγωνισμός για μια συντομότατη ιστορία της ανθρωπότητας (Ιούλιος 2007)

 

Επ΄ ευκαιρία των θερινών διακοπών η Α.Ε.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό (και στα Αγγλικά) για μια συνοπτική και κατανοητή σε όλους ιστορία της ανθρωπότητας. Με αυτή την άμιλλα ελπίζεται να επιτευχθεί η διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας των βασικότερων στιγμών της ιστορίας όλων των ανθρώπων. Στόχος, να προκύψει η αναγκαία προσέγγιση αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης, ως απαραίτητων προϋποθέσεων για πιο μακρόπνοη και ευδαίμονα επιβίωση του είδους μας.

Από όσο γνωρίζουμε μια ανάλογη προσπάθεια δεν έχει ξαναγίνει και θεωρούμε ότι ως εργαλειακό υπόβαθρο λείπει από τον ευρύτερο «εξοπλισμό» της σύγχρονης παιδείας. Το αποτέλεσμα ενός ανάλογου γραπτού κειμένου θα είναι χρήσιμο τόσο για τους ειδικούς, ιδίως ως προς τη δυνατότητα συμβολής, όσο και για τους λιγότερο εξειδικευμένους, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα αισθάνονται την ανάγκη μιας διαλογικά εποπτικής ενημέρωσης σε διάφορα θέματα, όπως και αυτό του παρόντος διαγωνισμού.

Όροι: Ως ημερομηνία λήξεως των συμμετοχών ορίζεται το τέλος του έτους, το αντίστοιχο κείμενο πρέπει να είναι από μια έως το πολύ τρεις σελίδες ή 601 έως 1803 λέξεις και αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Γλώσσες: Ελληνική ή Αγγλική. Επιβραβεύεται η όσο το δυνατόν συντομότερη ανάπτυξη. Τα ονόματα των συγγραφέων, ο τίτλος, καθώς και η βιβλιογραφία που ενδεχομένως ήθελε παρατεθεί, δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις υπό καταμέτρηση λέξεις (είτε αυτή παρατεθεί εντός, είτε εκτός κειμένου). Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι το επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιούν ψευδώνυμα. Μόνο κείμενα βασισμένα σε επιστημονικά δεδομένα θα ληφθούν υπόψη.

Έπαθλο: Μια από τις εκδόσεις της Α.Ε.Ε. της τελευταίας 5ετίας με ειδική αφιέρωση στις έξι πιο επιτυχημένες συμμετοχές. Κριτική επιτροπή το Δ.Σ.

 

Σημείωση: Παρατίθεται ένας ορισμός του πολιτισμού από πανεπιστημιακή μας έκδοση, που ενδεχομένως μπορεί να χρησιμεύσει για μια ευκολότερη προσέγγιση της θεματικής του προαναφερόμενου συναγωνισμού: «Ως πολιτισμός νοείται το σύνολο της ανθρώπινης βιοκοινωνικής προσαρμογής στο περιβάλλον και περιλαμβάνει ιδέες, δοξασίες και συμπεριφορές, μαζί με τα υλικά επακόλουθα - αποτελέσματα αυτής της προσαρμογής».

Παρατίθεται επίσης μια συγκερασμένη φράση του Δρα Ανθρωπολογίας Δημοσθένη Κούρτοβικ (από τα παλαιότερα μέλη της Α.Ε.Ε.), ο οποίος το 2000 σε ένα κριτικό και ταυτόχρονα χιουμοριστικό περί Ανθρωπολογίας κλπ κείμενο διατυπώνει: «Όλη η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η νοσταλγία της προϊστορίας της», συνδέοντας αυτή τη ρήση με την άποψη του Ρουσώ πώς η προϊστορική κληρονομιά της ανθρωπότητας είναι ευγενέστερη του σύγχρονου πολιτισμού της.

 

Ενημέρωση 2008: Λόγω μικρής συμμετοχής έως το τέλος του 2007, αναβάλλεται επ' αόριστο ο ως άνω διαγωνισμός, ο οποίος παραμένει πάντως ανοικτός για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει.