ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ   

 Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

 

Αθήνα 20-3-2008, αρ. πρωτ. 1311

 

 

Προς: Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Α) Υφυπουργό κ. Ταλιαδούρο Σπυρίδωνα (238)
Β) Ειδικό Γραμματέα κ. Κυριαζή Αθανάσιο (101)
Γ) Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (35917)

 

Κοιν: Πρύτανη του Α.Π.Θ. κ. Αναστάσιο Μάνθο

 

Θέμα: Η θέση ανεύρεσης του κρανίου του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων και ο εμπαιγμός του ΥΠΕΠΘ εκ μέρους του Γ.Τ.Α.Π.Θ.

 

Αξιότιμοι κ.κ.,

 

Το Μάιο του 2007 το Γεωλογικό Τμήμα του Α.Π.Θ. εξέδωσε ένα βιβλίο για το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, το οποίο αποδοκιμάσαμε στην επίσημη ιστοσελίδα μας (www.aee.gr - «Κάθε 1η του μηνός» - Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2007) ως αναχρονιστικό και παντελώς ακατάλληλο, καθώς χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή έλλειψη επιστημονικής προσέγγισης πλείστων θεμάτων. Ειδικότερα τον Σεπτέμβριο του 2007, επισημάναμε ότι αποτελεί ανεπίτρεπτη διαστρέβλωση των γεγονότων (και προφανώς όχι κάποια διαφορά επί επιστημονικών απόψεων) η αμφισβήτηση της θέσης ανεύρεσης του Αρχανθρώπου στο Σπήλαιο Πετραλώνων, παραθέτοντας επί τούτου 12σέλιδη έκθεση με διεξοδικές αντίστοιχες βιβλιογραφικές παραπομπές και χάρτες του έγκοιλου.

Εν συνεχεία αποστείλαμε σχετική επιστολή, μεταξύ άλλων, προς το ΥΠΕΠΘ (25-9-2007/1293) και τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, ζητώντας την απόδοση ευθυνών εκ μέρους των οργάνων της εκπαίδευσης, και κυρίως την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης από τους αρμόδιους αποδέκτες που να αποκαθιστά την αλήθεια. Το ΥΠΕΠΘ ζήτησε (15-11-2007/Φ.5/130156/Β3) διευκρινήσεις από το Α.Π.Θ., το οποίο (3-3-2008/35862) διαβιβάζει δια της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου έγγραφο του Προέδρου του Γεωλογικού Τμήματος (8-2-2008), όπου πρόχειρα και συνοπτικά (σε μισή παράγραφο) αναγράφεται: «Απαντώντας στα παραπάνω σχετικά σας ενημερώνουμε ότι στο βιβλίο "ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ένα σπήλαιο, μια προ...ιστορία", γραμμένο από τον Καθηγητή κ. Γ. Κουφό και την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Ε. Τσουκαλά του Τμήματος Γεωλογίας και ειδικότερα στο θέμα της θέσης ανεύρεσης του απολιθωμένου Κρανίου, όλες οι απόψεις είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες με την πρέπουσα βιβλιογραφική δεοντολογία».

Έτσι, παραμένει ουσιαστικά αναπάντητη η καταγγελία μας για τη διαστρέβλωση των γεγονότων, με αντίκτυπο έως και την ιστορία του τόπου, στα πλαίσια ενός «από καθέδρας δογματικού αφορισμού», που δεν συνάδει με την αξιοπιστία ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος. Καθότι δεν αντικρούεται ούτε ένα από το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων, που παραθέτουμε στην ιστοσελίδα μας για τη θέση ανεύρεσης του κρανίου, το από 8-2-2008 έγγραφο αποτελεί έναν ανήκουστο εμπαιγμό του ΥΠΕΠΘ, ενώ βέβαια προηγουμένως και του Πρυτανικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι το ζήτημα δεν εξετάστηκε (καθώς δεν αναφέρεται τίποτε σχετικά) από τη Γενική Συνέλευση του Γεωλογικού Τμήματος, καθιστώντας ακόμα και άκυρο το εν λόγω έγγραφο.

Με βάση τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εξετάσετε το πώς προέκυψε μια τέτοια απαράδεκτη επιστολή από εποπτευόμενο εκ μέρους σας Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να αποδοθούν οι αντίστοιχες ευθύνες. Μας είναι αδιανόητο να μοχθούμε για την αλήθεια αφιλοκερδώς, χωρίς καμμία επιβάρυνση του Δημοσίου, και την ίδια στιγμή όσοι παχυλά αμείβονται από τους Έλληνες φορολογούμενους, ούτε καν να απαντούν σε συγκεκριμένα στοιχεία ή έστω να παραδέχονται χωρίς προσχήματα και υπεκφυγές ένα λάθος τους. Σας παρακαλούμε επίσης να διερευνήσετε, με την παράλληλη ενημέρωσή μας, πόσο στοίχισε στο Δημόσιο και από ποίον προϋπολογισμό (εθνικό, κοινοτικό κλπ) η συγκεκριμένη ανεπαρκέστατη έκδοση του ΑΠΘ, και κατά πόσο διαπλέκονται άλλοι επίσης πανεπιστημιακοί υπάλληλοι ή μέλη ΔΕΠ στην αντίστοιχη διαδικασία προώθησής της.

Μολονότι δεν αναλύονται εδώ παραπέρα τα υπόλοιπα σφάλματα στην ίδια έκδοση του Α.Π.Θ. (π.χ. σχετικά με την ημερομηνία ανεύρεσης του Αρχανθρώπου, χρήση λανθασμένων όρων - πάτωμα αντί για δάπεδο σπηλαίου, τη γεωλογική στρωματογραφία, τη βιβλιογραφική σκόπιμη ανεπάρκεια κλπ), τελούμε προς το παρόν εν αναμονή των ενεργειών και απαντήσεών σας για τα θιγόμενα στο ως άνω κυρίως θέμα.

 

Με κάθε τιμή

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Α.Ε.Ε.,

  Δρ ΄Αρης Ν. Πουλιανός

 

 

Σημείωση: Το γεγονός ότι μέλη ΔΕΠ του Γεωλογικού Τμήματος του Α.Π.Θ., μαζί με άλλους "αρμόδιους", υπεκφεύγουν να απαντήσουν σχετικά με τα προαναφερόμενα ζητήματα, έχει επίσης αντίκτυπο σε ότι αφορά την παραπέρα ανάλυση επί των υπόλοιπων θεμάτων που σχετίζονται με το σπήλαιο Πετραλώνων. Έτσι, καθίσταται αναγκαία μια ολιγόμηνη αναβολή της αντίστοιχης συζήτησης, ιδίως αφού παραμένει άγνωστο αν ποτέ οι εν λόγω καθηγητές του Α.Π.Θ. κλπ, κατορθώσουν να διδαχτούν έστω τα στοιχειώδη για τον Αρχάνθρωπο (δηλ. πού και πότε βρέθηκε).