ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ   

 Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας 

 

 

Αθήνα, 25-9-2007, αρ. πρωτ. 1293

 

Προς: 1.Υπουργείο Πολιτισμού: Α) Υπουργό Πολιτισμού, Β) Γενικό Γραμματέα Υπ. Πολιτισμού (3724) και Γ) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδας. (2151) 2. Υπουργείο Παιδείας: Α) Υπουργό Παιδείας και Β) Γενικό Γραμματέα Υπ. Παιδείας. (2742) 3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Α) Πρύτανη Α.Π.Θ., Β) Σύγκλητο Α.Π.Θ. και Γ) Γεωλογικό Τμήμα Α.Π.Θ. (117)

 

Κοιν: Ι) Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. II) Γραφείο κ. Πρωθυπουργού. ΙΙΙ) Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας (2750) Ν. Ελλάδας. ΙV) Υπουργείο Τουρισμού: Α) Υπουργό Τουρισμού και Β) Γενικό Γραμματέα Ε.Ο.Τ. (3255) V) Ακαδημία Αθηνών. (8969) VΙ) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. VII) Νομαρχία Χαλκιδικής. VIII) Δήμο Τρίγλιας. ΙΧ) Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος. Χ) Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία.

 

Θέμα: Διαστρέβλωση της πραγματικότητας σχετικά με τη θέση ανεύρεσης του κρανίου του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων εκ μέρους καθηγητών του Α.Π.Θ.

 

Αξιότιμοι κ.κ.,

 

Σε πρόσφατη έκδοση του Α.Π.Θ. (Μάιος 2007) τίθεται σε αμφισβήτηση ο εν λόγω χώρος ανεύρεσης, σε ανεπίτρεπτα, για πανεπιστημιακό σύγγραμμα, πλαίσια σκόπιμης ή μη διαστρέβλωσης των πραγματικών γεγονότων, με αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την ιστορία της Ελλάδας. Για το ως άνω θέμα σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «Κάθε 1η του μηνός» Σεπτεμβρίου 2007, στον ιστοχώρο μας www.aee.gr. Εξετάζοντας τα πλούσια στοιχεία και τους συνοδευτικούς χάρτες που παραθέτουμε, θεωρούμε ότι παρέχεται κάθε δυνατότητα εξαγωγής τού συμπεράσματος πως δεν χωρεί καμμία αμφιβολία για την ακριβή θέση ανεύρεσης του ανθρώπινου παλαιολιθικού κρανίου στο σπήλαιο Πετραλώνων πριν 47 έτη, και συγκεκριμένα στο έγκοιλο που ονομάσαμε «Μαυσωλείο».

Αποτεινόμενοι προς τις πανεπιστημιακές αρχές και διοικητικές υπηρεσίες των υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας αιτούμεθα την ταχύτατη διερεύνηση του θέματος, την απόδοση ευθυνών εκ μέρους των οργάνων της εκπαίδευσης, και κυρίως την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης από τους αρμόδιους αποδέκτες του παρόντος που να αποκαθιστά την αλήθεια. Σημειώνεται ότι, πιθανόν παραπλανημένος από ανάλογες διαστρεβλώσεις του Α.Π.Θ., σε παρόμοια δημόσια τοποθέτηση είχε προβεί και πρώην αρχαιολόγος προϊστάμενος της ενιαίας Εφορείας Παλαιοανθρωπολγίας - Σπηλαιολογίας, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πραγματικών γεγονότων που σχετίζονται με το έγκοιλο ανεύρεσης του Αρχανθρώπου.

 

Με κάθε τιμή

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Α.Ε.Ε.,

  Δρ ΄Αρης Ν. Πουλιανός