ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ Δρα ΑΡΗ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ

SNAPSHOTS FROM THE CAREER OF Dr ARIS POULIANOS

1995 Με τον τ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο. With the ex President of the Greek Republic Mr. K. Stephanopoulos.
1981 Με τον τ. Πρόεδρο της Γαλλίας Βαλερί Σισκάρ Ντ' Εσταίν With the ex President of France Mr. Valerie Ziscar D’ Estain
1981 Με τον εκλιπόντα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή. With the late President of the Greek Republic Mr. K. Karamanlis.
1960 Υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής στη Μόσχα. Defending the Ph.D. thesis at Moscow.
1948 Φωτογράφηση για το πτυχίο βιολογίας-Ν.Υ. Bachelor photo - N.Y. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                     RETURN TO THE CONTENTS