ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Εισαγωγή - Η Μάχη του Μαραθώνα τη ψηφιακή επίσης αρωγή

Οι εκστρατείες των Περσών εναντίον των Σκυθών

Ο Μιλτιάδης υπό τις διαταγές του Δαρείου και

η εν συνεχεία εναντίωσή του στον αυτοκράτορα

Συμμετοχή στην ιωνική επανάσταση κι επαναπατρισμός στην Αθήνα

Θεμιστοκλής και Μιλτιάδης

Η εκστρατεία των Περσών το 492 π. Χ.

Πριν τη Μάχη του Μαραθώνα

Κατά τη διάρκεια της Μάχης

Η αριθμητική δύναμη των Μήδων κι οι απώλειες των αντιμαχομένων

Η απόκρουση των Περσών και στο Σαρωνικό

Το μεθ υπερβολής επίγραμμα του Μαραθώνα

Ηρόδοτος ο Ολυμπιονίκης

Ο Αλικαρνασσέας μπροστά στις πολιτικές αντιπαλότητες των

πρωταγωνιστών της κλασικής Αθήνας - Περικλή και Κίμωνα

Θεμιστοκλής ο Μέγιστος

Ανακεφαλαίωση (αντί επιλόγου)

Βιβλιογραφία

Βιογραφικό σημείωμα συγγραφέα