ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 5-9, ΑΘΗΝΑ 11471

 

Προς: Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ / 149343 / 103563 / 1703)

 

Κοιν: Τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων (ΓΔΑΠΚ)

 

Αθήνα 22 Μαρτίου 2019 (αρ. πρωτ. 1968)

 

Θέμα: Περαιτέρω πληροφορίες για τις μελέτες που έχουν γίνει στο ανθρώπινο κρανίο που βρέθηκε στο Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής.

 

Αξιότιμοι κ. & κ.,

 

Στο από 21-2-2019 έγγραφο, μας διαβιβάστηκε η από 8-3-2019 απάντηση πως εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού δεν έχει εκδοθεί άδεια μελέτης του κρανίου των Πετραλώνων σε κανένα από τους 28 επιστήμονες που αναφέρονται στον κατάλογο τον οποίο σας αποστείλαμε προ μηνός (21 Φεβρουαρίου). Αυτό, μεταξύ άλλων, το πράξαμε προκειμένου να σας συνδράμουμε στην ενημέρωση των αντίστοιχων φακέλων, όσον αφορά τις κατά καιρούς παλαιοανθρωπολογικές μελέτες, με το παράλληλο αίτημα να μας παράσχετε επίσης ό,τι τυχόν συνοδές πληροφορίες υπάρχουν σχετικά, όπως βεβαίως τη συνακόλουθη βιβλιογραφική αρθρογραφία, η οποία είναι απαραίτητη για μια σφαιρική αντίληψη του τι έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα σε θέματα που άπτονται του σπηλαίου Πετραλώνων.

Συνεπώς να υποθέσουμε ότι διερευνάται το ζήτημα παραπέρα και γι αυτό δεν είναι (ακόμα;) δυνατόν να μας χορηγηθούν τα στοιχεία που έχουμε αιτηθεί; Δεν θα ήταν όμως δυνατόν να μας ενημερώνατε άραγε και για τις ενέργειες που εντωμεταξύ έχουν γίνει εκ μέρους σας (όπως π.χ. την αναζήτηση όσων μελετών έχουν πραγματοποιηθεί μετά το 2005, αλλά και προ του 1990), καθότι έχουμε επί μακρόν (περισσότερο από οιονδήποτε άλλο) ασχοληθεί με τα ευρήματα του σπηλαίου Πετραλώνων κι ως εκ τούτου έχουμε κάθε έννομο συμφέρον να λάβουμε γνώση; Ο πρόεδρος, Δ-ρ Άρης Ν. Πουλιανός

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ