ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                        

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                  

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας                                                

 

Προς: Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας

Κοιν: Τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων (ΓΔΑΠΚ)

Αθήνα 21 Φεβρουάριου 2019 (αρ. πρωτ. 1966)

Θέμα: Μελετητές του κρανίου Πετραλώνων.

Αξιότιμοι κ. & κ.

Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο κατάλογο, είκοσι οκτώ επιστήμονες έχουν μελετήσει το κρανίο των Πετραλώνων τη 15ετία 1990 - 2005, πιθανολογούμε δε κατόπιν δικής σας σχετικής αδείας. Λόγω της πολυετούς μας ενασχόλησης με το αντικείμενο, σας παρακαλούμε για κάθε νόμιμη χρήση να μας χορηγηθούν αντίγραφα των αντίστοιχων εγγράφων, καθώς και των σχετικών φωτογραφιών, μαζί με τις όποιες επιστημονικές δημοσιεύσεις έχουν εντωμεταξύ προκύψει.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Πρόεδρος της ΑΕΕ, Δ-ρ Άρης Ν. Πουλιανός

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ