Σε αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών

 

Με μια νέα ηλεκρεπιστολή (e-mail / 9 Οκτ 2018, 5:34 μ.μ.) πληροφορούμαστε επίσης ότι:

 

Η απαγόρευση του διευθυντή προς τους υπαλλήλους τού Δημοσίου, οι οποίοι άνευ αδείας προβαίνουν σε δηλώσεις εις το κοινό για υπηρεσιακά θέματα προσκρούει εις την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Σύνταγμα διότι απαγορεύει υπέρμετρα το δικαίωμα της εκφράσεως.

Η δαιμονοποίηση των υπαλλήλων που τολμούν να καταγγείλουν φαινόμενα αδιαφάνειας αποτελεί σημαντική παθογένεια που εκτρέφει την διαφθορά εις τον Δημόσιο τομέα και αποθαρρύνει υπαλλήλους από την άσκηση των καθηκόντων τους ως συνειδητοποιημένων, ενεργών πολιτών.

 

Εξάλλου, το δικαίωμα της εκφράσεως έχει επανειλημμένως επιβεβαιώσει επίσης το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως με τις αποφάσεις 39/2017, 2773/2014, 1883/2014 ή 948/2012.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ