ΕΚΤΑΚΤΩΣ: Όλοι φταίμε για τις πυρκαγιές - τα επόμενα πρώτα βήματα (25 Ιουλίου 2018)

 

Πέρα από το ρητό πως το φταίξιμο είναι ορφανό, γνωστή είναι επίσης η περίπτωση του γκρεμοτσακίσματος ενός φοροεισπράκτορα αγά στην Ικαρία στο τέλος του 19ου αιώνα, όπου οι κάτοικοι του νησιού μαζεύτηκαν στο λιμάνι διαδηλώνοντας: ούλοι εμείς εφέντη, μπροστά σε ένα οθωμανικό πολεμικό καράβι που είχε καταπλεύσει για να αναζητηθούν οι ένοχοι, με αποτέλεσμα τελικά το πλοίο αναγκάστηκε ν' αποχωρήσει άπραγο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας μας έχει κι από ένα μερίδιο ευθύνης. Γι' αυτό τα πρόσφατα γεγονότα αποτελούν ντροπή για όλους μας. Όχι βέβαια στον ίδιο βαθμό, καθώς άλλο μερίδιο αναλογεί στους πολιτικούς, άλλο στις αρμόδιες υπηρεσίες, άλλο στους δημοσιογράφους κι άλλο στους απλούς πολίτες (με εξαίρεση προφανώς τους άτυχους αποδημήσαντες, τραυματίες και γενικότερα πληγέντες). Το γεγονός όμως πως δεν λήφθηκαν προληπτικά μέτρα προστασίας, δεν ενοχλεί κανέναν; Ας ζητήσουμε λοιπόν ο καθένας από το δικό του μετερίζι κατ’ αρχάς τα εξής αυτονόητα:

 

Α. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας να εντοπίζονται οι φωτιές πριν την εξάπλωσή τους.

Β. Ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, να δημιουργηθούν σχέδια προστασίας, καθώς και τρόποι διαφυγής των πολιτών, γνωστό εκ των προτέρων στους πάντες (ή έστω στους περισσότερους), ώστε ανά πάσα στιγμή να ξέρει τί πρέπει να κάνει ο καθένας.

Γ. Διακομματικά να ψηφιστεί άμεσα νόμος που να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες κατοικιών στην εξοχή να κόβουν τα δέντρα (ιδίως πεύκα) σε ακτίνα π.χ. 25 μ. από τις οικίες τους, χωρίς ν΄ αντιμετωπίζουν πρόστιμα από τις δασονομικές και λοιπές αρχές.

Δεν είναι δυνατόν μονίμως να φταίει ο στρατηγός άνεμος, οι αναπάντεχες κλιματικές αλλαγές ή κάποιοι κομματικοί αντίπαλοι. Αξιοπρόσεχτη μπορεί να θεωρηθεί πάντως η προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών μέσω τηλεοπτικών στιγμιότυπων (σποτ), έστω και μετά τη ανείπωτη τραγωδία.

 

 

  BREAKING NEWS: We are all to be blamed for the fires - the next first steps (25th of July 2018)

 

Besides the saying that the blame is born orphan, there is also the story of a tax aga collector thrown from a cliff at Ikaria Island by the end of the 19th century. Then an Ottoman warship was sent for the search of the guilty persons, but because the inhabitants gathered in the harbor demonstrating: "all of us we are responsible", the boat was finally forced to leave.

According to the above, every one has a share of responsibility. This is why the recent events constitute a shame to all of us. Not of course to the same extent, since another share belongs to politicians, to public services, to journalists and another to simple citizens (with the exception obviously of the unfortunate deceased, wounded and other affected). However the fact that preventive measures have not been taken does not bother anyone? So as a start let's try each one of us via her/his own bulwark to ask:

A. With the aid of modern technology fires must be detected before they spread.

B. Depending on the case, create protection plans and ways of escaping citizens. These plans have to be known to everyone in advance (or at least to the majority of people), in order to at all times be aware what eachone should do.

C. Interpartly passing immediately a low allowing house owners in the countryside to cut trees (especially pins) in the ratio of p. ex. 25 meters from their homes, without encountering fines by the forest and other authorities.

It can not be always blamed the "general wind", the unexpected climate changes or party adversaries. Worth of mentioning, however, is the try to inform the public about firefighting by means of TV snapshots, althought after the untold tragedy.